Motorobot PF 62 - diskusní fórum

Index fóra » Řešení problémů » ANATOMIE SPOJKY ( demontáž, + výměna obložení spojkové lamely, + celkové seřízení ).


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /3w/wz.cz/p/pf62/forum/db_layer.php on line 31

Odesláno: 09.05.2010 [14:41]

ANATOMIE SPOJKY ( demontáž, + výměna obložení lamely, + celkové seřízení ). 1. Vážení přátelé ? kutilové. Dříve, než se pustíte do tak jednoduché opravy jako je oprava a seřízení spojky, ( pro některé bohužel TABŮ), laskavě si uvědomte, že její sestavení a Vaše následné SEŘÍZENÍ nejvíce rozhoduje o životnosti Vašeho,miláčka možná už jen jako nositele rodinných tradic. Víte už z minulosti, že dávám přednost jistotě před některými dohady z fóra. Plně respektuji i názor jiných, proto nikomu nic nevnucuji, jen prezentuji svůj názor jako vždy za použití selského rozumu a kupeckých počtů, bez kterých se ani v tomto případě neobejdete (viz. později ) a to i bez nároku na technickou gramotnost, která některým dnes bohužel chybí. Možná, že něco z toho přijde někomu vhod. Bez pochopení základního principu funkce spojky nedoporučuji se do toho vůbec pouštět., protože po krátké době bude po ní i s daní, kterou si zákonitě finančně vybere a patřičně vychutná.( věřte, že vím o čem mluvím ! ? ! ). V úvahu musíme vzít : ?A) Čím větší bude přítlak pružin, tím větší kroutící moment přenese. B) Účelově bude ještě o to větší, čím zvětšíme součinitel tření mezi obložením lamely a třecími plochami přítlačného talíře a setrvačníku ( proto musíme důkladně ODMASTIT ! ! ). C) Životnost obložení spojky ( lamely ) je přibližně jen 1,5 mm z její celkové tloušťky ( za jistých podmínek lze i to navýšit ? o tom více také později ). Je to bohužel rozmezí z praxe, ve kterém je možnost ( v určitých mezích) dodatečně spojku ještě seřídit a udržet v provozu než dosedne na nýty. Pak následuje už jen nevyhnutná výměna obložení třecího kotouče. D) Změněnou charakteristiku tlačných pružin ! ! Materiálovou únavou přítlačná síla pružin klesá ( o to dřív spojka prokluzuje ). Nouzově si pomůžeme jejich podložením, abychom následně docílili jejich požadovaného předpětí. Třeba počítat, že tím zkrátíme a omezíme i možnost zdvihu při samotném vypínání spojky a nemusí už později dobře vypínat. Proto i zde je určité omezení. E) Tak, jako má spojkové obložení danou životnost v opotřebení ( - 1,5 mm z originálu ), tak podobně spojka může pracovat jen v určitém rozmezí s ohledem na své konstrukční možnosti v seřízení ve vztahu na charakteristiku přítlačných pružin a danou možnost v seřízení páčkového mechanického ovládání - jen přibližně 6 + - 1 mm. Protože už víme, že vlivem opotřebení se i tato míra stále zmenšuje ( tím zákonitě i potřebná vůle mezi ložiskem spojky - min 2 mm ! ! ). Teď je třeba si uvědomit, že pokud chceme, abychom využili celou danou životnost spojky bez nutného sundávání motoru ještě před plánovaným termínem za účelem dodatečného seřizování, je třeba seřízení spojky situovat na SAMÝ POČÁTEK UVEDENÉHO ROZMEZÍ ( její možné funkční možností). My jsme tomu základnímu bodu mezi kamarády vždy říkali úsměvně bod ? G- pf-ky ? a vždy se to vyplatilo. Pokud tento bod třeba nevědomky posunete do kteréhokoliv místa uvedeného rozmezí ( stále je to poloha, kterou ještě jsme schopni seřídit ), ale je to vždy na úkor kompromisu zkráceného termínu pro sundání motoru pro další seřízení spojky . Záleží jen na Vás, kolik- krat musíte sundat motor, než spojkové obložení za provozu docela umoříte ! ! ! Proto rozum do hrsti a příště pokračujeme. S přáním krásných dnů ? Ať se dlouho točí - Přeje: S.J. solny.josef@seznam.cz

Odesláno: 24.05.2010 [11:17]

- 2 -

Spojka je spojovacím článkem mezi motorem a převodovkou převádějící jeho hnací sílu na hnací kola. Jinými slovy obstarává, ( třeba jen krátkodobě ) spojení, nebo odpojení klikového hřídele otáčejícího se motoru s převodovkou na hnací kola, umožňuje dočasné vyřazení motoru ze záběru třeba jen pro snadnou změnu převodových stupňů. Pozvolné zařazování motoru do záběru je žádoucí i pro dosažení plynulého rozjezdu a plynulé přeřazování jednotlivých převodových stupňů tak, aby nedocházelo ke škodlivým rázům ( tak k případnému očesávání zubů ) v celém převodovém ústrojí. Plynulý rozjezd se umožňuje účelovým prokluzováním spojky na počátku záběru motoru, jehož otáčky jsou z počátku poměrně vysoké, vzhledem k výkonu potřebnému pro uvedení stroje do pohybu. Těmto účelům plně vyhovuje osvědčená a dosud nepřekonaná ve své spolehlivosti a jednoduchosti čelní suchá - TŘECÍ ? ( LAMELOVÁ ) spojka, v provozu spolehlivá ( minimální údržba ), schopná po pečlivém seřízení na malé ploše převést velký kroutící moment. Proto se používá dodnes u automobilů a jiných současných strojů. Každá suchá třecí spojka má tři základní části: 1, TŘECÍ ÚSTROJÍ = třecí plocha setrvačníku a lamela s třecím obložením. 2, PŘÍTLAČNÉ ÚSTROJÍ = přítlačný kotouč s přítlačnými pružinami. 3, VYPÍNACÍ ÚSTROJÍ = ( v případě PF ) pákovým převodem na tlačné ložisko za pomocí bowdenu a ruční páky.

ČINNOST a princip SPOJKY.

Hnací část spojky tvoří setrvačník a přítlačný kotouč ( talíř ). Obě tyto části jsou po obvodě štítu a setrvačníku spojeny svorníky v jeden celek., který je pevně spojen s koncem klikového hřídele motoru. Mezi nimi ( na sobě nezávisle !! ) je za provozu stisknutá přítlačnými pružinami HNANÁ část spojky ? LAMELA, která přejímá točivý pohyb motoru přes převodovku na pojezdová kola. Z toho by mělo být každému logicky jasné, že čím větší je tlak přítlačných pružin, tím větší sílu spojka přenese a naopak. Její točivý pohyb díky svému nezávislému uložení vůči setrvačníku na předlohové drážkované hřídeli je dále přenášen do vlastní převodovky. Lamela musí mít možnost volného pohybu na drážkované hřídeli ve směru jízdy ( tam i zpět !! ). Spojka se ovládá v našem případě ( není podmínkou ) ruční páčkou na klečích. Pokud tahem páčky překonáme sílu přítlačných pružin, tyto uvolní hnaný kotouč ( lamelu ) a tím se přeruší hnací síla motoru do převodovky ( utvoří se mezera mezi setrvačníkem, třecím talířem a třecím kotoučem ? lamelou ) a tím pádem i na hnací kola.
Tato mezera není velká (cca 1 mm- dle seřízení ).Pokud NOVÁ lamela hází ( není přetočená ) pak drhne a nevypíná, proto zákonitě dojde k poškození zubů převodovky i samotné lamely ? obložení praskne ! ! Říkáme, že spojka je vypnutá ( je mimo provoz ). Uvolní- li se ovládací páčka do původní polohy, přítlačné pružiny svým tlakem obnoví spojení mezi hnací a hnanou části spojky ( spojka je opět v záběru ). Je to maximálně šetrná činnost potřebná při rozjezdu, zastavování a příležitostném zasouvání převodových stupňů. Je to velmi jednoduché, přesto věnujte tomuto tématu velkou pozornost, protože oč je tato spojka jednoduchá, o to víc je zákeřnější v provozu . V maximální míře ovlivní celkovou životnost CELÉ PF ( byť i po celkové prodělané GO motoru, nebo převodovky ). Je přece rozdíl, zda vše děláte pro výdrž celé své generace, nebo jen pro jednu sezonu do lesa a ještě se bezpečně nevrátíte domů. Pro ty, kteří tak zvládli samotný princip jednoduché třecí spojky, budou navždy ušetření od počítání zubů v převodovce, kvílivých zvuků a bude to pro ně jen brnkačka. Pokud se Vám takto podaří při závěrečném seřízení najít bod ? G ? SPOJKY, tak dám hlavu na to, že spojku už nebudete seřizovat po celou dobu životnosti lamely, samozřejmě za dodržení desatera pro spojku, které uveřejním v závěru tohoto pojednání. Do té doby více příště při ROZEBÍRÁNÍ SPOJKY, výměně obložení třecího kotouče ( lamely ), zpětné montáži a konečném seřízení spojky.
Ať se dílo podaří, mnoho úspěchů a krásných dnů přeje - S.J.
solny.josef@seznam.cz

Odesláno: 05.06.2010 [17:40]


- 3 -


ROZMONTOVÁNÍ SPOJKY.


Spojka je přístupná až po sundání motoru z převodovky. Předem nutno označit vzájemnou polohu štítu spojky a setrvačníku ( nejlépe důlčíkem ). Polohu součástí je nutno označit, protože motor je v originálu se spojkou dynamicky vyvážený jako kompletní celek. Po postupné demontáži šroubů ( střídavě ) na štítu po obvodu setrvačníku lze celou spojku vyjmout. Důležité UPOZORNĚNÍ pro zatím NEZASVĚCENÉ ! ! ! Nehodláte ? li současně zasahovat do přítlačných pružin ( případná výměna pro materiálovou únavu, prasklá a pod. ), doporučuji po předchozím označení a PŘED následným uvolněním šroubů na štítu spojky a setrvačníku výškově vypodložit konce vysouvacích páček ( nejlépe dřevěnými špalíčky ? bez vůle !!!). Vysouvací páčky při uvolňování štítových šroubů je sevřou mezi štít a při zpětné montáži oceníte to, že nemusíte překonávat napětí pružin, ani potom přemýšlet, jaké předpětí nastavit při konečném seřizování. Zde je také má odpověď těm, kteří se často ptali : PROČ NEJDE LEHCE VLOŽIT TŘECÍ TALÍŘ ZPĚT PO VÝMĚNĚ TŘECÍHO KOTOUČE
( lamely ) jako před demontáži. Zde je nutno překonat předpětí přítlačných pružin a někdy bez zdeformovaného okraje štítu spojky se neobejdete ( někdy ani bez generálního úklidu v prostoru opravy PŘI HLEDÁNÍ ?.? ale i to je často u mnohých velmi užitečné ). Pokud hodláte zasahovat do přítlačných pružin (výměna, nebo jen podložení ), třeba si změřit a zapsat stávající míru stávajícího, TŘEBA DOPOSUD VYHOVUJÍCÍHO předpětí pružin.. Tím si ušetříte několik cvičných pokusů ve finále při zpětné montáži, které se nemusí vydařit ! ! ! STÁLE MĚJTE NA PAMĚTI, že spojka je VYVÁŽENÁ, proto i zde je nutno označit vzájemnou polohu ŠTÍTU a PŘÍTLAČNÉHO TALÍŘE vůči sobě pro potřeby zpětné montáže. Vím, že je to zbytečné připomínat, protože jistě každá mašinka už má za sebou trnitou cestu působením různých technických antitalentů a nejezdí už v originálním složení.. Tím, že nedošlo už dříve k vyvážení, už nejde nic zachránit a vše je už dávno rozhodnuto. Demontováním pružinek třecího kotoučku pro ložisko spojky, seřizovacích matic vysouvacích páček a jejich vyvléknutím je spojka rozložená. Příště u výměny obložení třecího kotouče spojky.
Mnoho kutilského štěstí a už konečně krásné dny přeje S.J.
solny.josef@seznam.cz

Odesláno: 13.06.2010 [09:30]

- 4 -


VÝMĚNA OBLOŽENÍ TŘECÍHO KOTOUČE SPOJKY ( LAMELY )


Vždy DŮKLADNĚ třeba prohlédnout demontovanou celou lamelu ! ! Obložení nesmí vykazovat žádné trhliny, zamaštění, popřípadě uvolnění nýtů, nebo i jinak poškozený kotouč kovového kotouče spojky - ( poškození vnitřního drážkování jeho náboje z důvodu předchozího možného NEVYVÁŽENÍ ! !). Objeví-li se taková závada, popřípadě zjistí-li se celkové opotřebení třecího kotouče více než o 1,5 mm proti původní tloušťce ( měřeno přes obložení, je to ještě bezpečná hranice pro nutnou výměnu před možným poškozením třecí plochy setrvačníku a talíře o nýty), než ZAČNE PROKLUZOVAT . K upevnění obložení použijeme VÝHRADNĚ dutých hliníkových, nebo měděných nýtů. Nejdříve ( VELMI ) opatrně odstraníme nýty, nejlépe odvrtáním hlav. Nejdříve střídavě z obou stran prostrčíme nýty, obložení vystředíme a nýtujeme opatrně do kříže. Hlavy nýtů vždy podložíme ocelovou kulatinou upevněnou ve svěráku. Průměr další kulatiny ( pro utažení ) je jen o něco menší, než průměr hlavy nýtů. KAŽDÝ nýt utahujeme tak, že na jeho dřík nasadíme podobnou kulatinu s uprostřed odvrtaným otvorem ( utahovací trn ). Průměr a hloubka otvoru musí být o něco větší než rozměr nýtu. LEHCE naťukáme kladívkem. Takový nýt mírně roztemňujeme kuželovým trnem. Pokud jsme takto upravili veškeré nýty, pak závěrečné tvarování provedeme tvarovacím trnem pro duté nýty s tvarem a rozměrem originálních hlav nýtů. Použijeme ? li měděných nýtů, je nutné je před použitím předem vyžíhat ( v ohni zahřát do červena a rychle zchladit v chladné vodě ). Nýt tak změkne a při nýtování se netrhá. Nýty je třeba dobře utáhnout ? ne však příliš, aby NEPRASKLO OBLOŽENÍ ! ! Třecí kotouč po přenýtování a před montáži musí být podroben oboustrannému čelnímu opracování obložení pomocí trnu na jedno upnutí mezi hroty na soustruhu a současně následně aspoň staticky vyvážený. Nejlépe ještě před sundáním obrobku se soustruhu. Nejsem zastáncem šetření, ani naopak rozhazování. Uvědomte si laskavě, že jste ve hlavní fázi, kdy se rozhoduje o celkové životnosti celého stroje a právě zde není na místě v daném okamžiku šetřit, protože nevyvážená odstředivá síla celého kompletu ( spojka + setrvačník ) si v krátké době vybere svou DAŇ ! ! ! ve formě vytlučení kartrů a zničených ložisek ( i zde platí - pokud NEMYSLÍŠ ? ZAPLATÍŠ ). Je jen na Vás, aby jste si vybrali soustružníka na úrovni, ne takového, pro kterého je výše popsaný způsob obrobení jen zbytečná ztráta času ( např. -viz: !! abI to chlapY jen vjedelY, co udelalY v živote jen náki vYcka a iné jednoduchi dili, a pod.). Promiňte mi mou zde prezentovanou UPŘÍMNOST , ( bohužel je to krutá pravda o gramotnosti a technických znalostech presentovaná některými i na tomto fóru, o kterých se mnozí z Vás mohli taky mnohdy přesvědčit ! ! ). Je pravdou, že lamelu lze obrobit nejdříve z jedné strany při upnutí za její náboj, pak otočit a opracovat zbývající stranu i bez trnu. Takto bohužel může uvažovat jen NEZKUŠENÝ UČEŇ výše zmíněné úrovně, který navíc neví, proč to po něm vůbec požadujete. Takovým způsobem docílíte jen NESTEJNOMĚRNÉ opracování síly obložení kopírující jen případnou házivost a zdeformování ocelového kotouče včetně náboje lamely. Jinými slovy ? NEJHORŠÍ, co by Vás mohlo potkat a to ještě v lepším případě, že se při obrábění nedostanete až na nýty. Na co pak chcete jezdit ??? Lamela se při obrábění musí středit dle osy otáčení budoucí hřídele. Jedině takto lze zachovat přísné parametry čelního házení ( 0,5 mm na maximálním průměru) v úzké štěrbině mezi kotouči. Jinak za provozu bude mlátit do třecích kotoučů ( při nejmenším drhnout a tím pádem špatně vypínat a při řazení rychlostí očesávat zuby v převodovce ) , pokud se za provozu úplně NEROZPADNE ! ! ! Náboj nikdy nemůže chodit s osou otáčení ? PROTO SOUSTRUŽENÍ NA TRNU a MEZI HROTY !!!
Stejně, pokud hodláte trvat na statickém vyvážení, musíte takový trn nechat zhotovit, bez kterého to nejde. Musel bych Vás právem podezřívat z demence, pokud naletíte a necháte se ukecat takto neochotným a nezkušeným soustružníkem, pokud si na jeden zátah ( u jednoho řemeslníka na jednom stroji, při jednom upnutí ) za už nenahraditelných podmínek a možná i za cenu stejných finančních nákladů nenecháte odborně opracovat spojku včetně vyvážení. O samotném vyvažování i v domácích podmínkách možná PŘÍŠTĚ.( v části č. 5).
Mnoho odvahy a štěstí - Ať se dílo podaří přeje - S.J.
solny.josef@seznam.cz


Odesláno: 27.06.2010 [20:20]

- 5 -


STATICKÉ VYVÁŽENÍ SPOJKY

Jak jsem už předeslal, třecí kotouč po přenýtování nového obložení MUSÍME alespoň staticky vyvážit. V opačném případě za provozu vlivem nekontrolované odstředivé síly rotujících dílů, tím pádem nežádoucích vibrací dochází k nadměrnému opotřebení součásti ( ložiska a simerinky na klikové hřídeli motoru, totéž platí i pro převodovku ). Ložiska a simerinky jsou zatím snadno dostupné, o to je horší dostupnost nových dílů
( bloky motorů ) a převodovky, protože současně s ložiskem se zničí ( vymlátí ) i jejich uložení. Ložiska se vždy budou volně nechtěně protáčet v místech svého uložení ( na hřídeli, hlavně v nálitcích bloků motoru) a tím ztrácejí svůj význam.
Nejlépe je využít možnosti pokud lamelu ještě máme upnutou na trnu mezi hroty na soustruhu po předchozím zarovnávání obložení. Kotouč musí při postupném odvalování zůstávat vždy v dané poloze bez pohybu. Odvaluje ? li se vlivem nerovnoměrně rozložené váhové hmoty, musíme na obvodu v části, která pořád samovolně klesá, část materiálu obložení opilovat, nebo zbrousit a to v plynulém oblouku tak, aby kotouč zůstal stát bez odvalování v každé poloze ! ! ! Brousit musíme tak, aby na kovové části lamely nevznikl otřep, ( nadzvedne obložení ), který by místy zvětšil tloušťku kotouče. Pokud tuto šanci propaseme, je ještě jedná možnost i v domácích podmínkách. Lamelu i s trnem položíme válcovou plochou na přesně ustavené prismatické plochy ( kulatiny ) ustavené do přesné ideální roviny na stojánky a postupujeme stejně jako mezi hroty na soustruhu. Totéž můžeme udělat s celým kompletem spojky. V případě setrvačníku přebytečnou hmotu opatrně postupně odvrtáváme na jeho obvodu v místě přebytečné hmoty.
Mnoho odvahy a štěstí - Ať se dílo podaří přeje - S.J.
solny.josef@seznam.cz

Odesláno: 18.07.2010 [11:27]

- 6 -


ZPĚTNÁ KOMPLETACE SPOJKY ( TŘECÍ + PŘÍTLAČNÉ ÚSTROJÍ S NOVÝM OBLOŽENÍM TŘECÍHO KOTOUČE ( LAMELY )

Pro správnou a co nejdéle bezporuchovou službu ( včetně bezproblémového složení ) spojky má hlavní vliv samotná síla (TLOUŠŤKA ) obložení nové lamely s přihlédnutím k současnému stavu třecích ploch setrvačníku a přítlačného talíře. Nezanedbatelný je také skutečně možný přítlak přítlačných pružin spojky. ZÁMĚRNĚ zde neuvádím některé již některými prezentované NEPODLOŽENÉ informace na hlavním fóru, protože ty nemusí platit pro každého a v každém případě : ( hloubka k třecí ploše u neopotřebovaného setrvačníku = ~ 18,5 mm, - tloušťka nové lamely = 7 mm , síla přítlačného talíře něco přes 6 mm a pod.). Vzhledem k tomu, že se jednalo vždy o výše mnou kriticky komentovanou SKUPINU ? viz část č. 4 - ??? bohužel, jen abi to chlapy vjeděly ??? za současného opisování různých blábolů z různého fóra a nechci se znovu opakovat. Proto doporučuji každému řídit se vlastním selským rozumem na základě pochopení samotného principu funkce spojky. Každý z nás už po tolika létech provozuje své pomocníky v různém stupni celkového opotřebení souvisejících dílů, někdy i s díly různě přizpůsobených a stále pro mnohé dostupných dílů použitých např. z TRABANTA , ŠKODOVKY a pod. Síla lamely kolem 7 mm pro mnohé je už KRITICKÁ hranice a signálem k pomalé výměně s ohledem k malému rozsahu celkového seřízení uváděné spojky. ( NIKOMU NIC NEVNUCUJI, JE TO JEN MŮJ NÁZOR A OSOBNÍ ZKUŠENOST i s těmi chlapy, kteří kromě jiných věcí trpí velkým DEFICITEM TECHNICKÉ GRAMOTNOSTI ? promiňte mi mou pravdivou upřímnost, případně o tom více v kolonce ? JEN TAK, protože sem to nepatří !!!§.). Přikláním se proto k větší tloušťce obložení ( 8 - 8,2 mm ), což využívala Škodovka i první jmenované Trabanty. Pokud vezmu v úvahu, že každá originální suchá třecí spojka PF- 62 pracuje spolehlivě, ( aniž by se musela dodatečně později seřizovat ) v rozmezí JEN 1,5 mm celkového opotřebení ( měřeno přes obě strany obložení) blížíme se NECHTÍC ke zde už dříve někým doporučované hranici 7 mm v originálu ( u mnohých však k možné brzké hranici výměny ). Silnější lamela nám v každém případě vydrží déle ( i za cenu horší kompletace a možného horšího seřizování ). Proto takto už v opracovaném stavu je ji hřích dodatečně bezdůvodně ztenčovat, hlavně v případech, když se s tím někdo bez problémů umí poradit a bezpečně zvládnul princip seřizování ! !
Tento názor NEMĚNÍM i když VÍM, předpokládám a přiznávám, že mnozí se mnou nemusí souhlasit, protože se mohou dostat do nesnází při konečné kompletaci . Proto UPOZORŇUJI! Jedná se hlavně u těch, kteří nemají ještě přesoustruženou třecí plochu talíře a setrvačníku . Takovým doporučuji se přiklonit k menší tloušťce lamely. Těm, kteří mají výše jmenované díly už soustružené bude logicky vyhovovat silnější lamela, protože o síle 7 mm by jim ve velmi krátké době začala prokluzovat. Je třeba zvážit, zda chci STEJNĚ SOUSTRUŽIT třecí plochy, a to z důvodů jejich poškození od nýtů a pod. Zde nepřipadají v úvahu žádné tabulkové hodnoty, ale ZDRAVÝ SELSKÝ rozum a rozhodnutí po celkovém zvážení a po zhodnocení celkového stavu !!!! ( Stejně existuje několik fint, jak lze i silnější lamelu bezproblémově provozovat !!!§).

Zpětná KOMPLETACE spojky.
Pro ty, kteří si ještě nevěří a skládají spojku poprvé doporučují si ji složit nejdříve cvičně na nečisto mimo motor PF ? ky. Tím si mohou zkusit vizuálně skutečnou , později už bez kontroly její správnou funkci
( celkový činný zdvih ? tzv. HUP, tak nutný pro její správnou činnost ). Předejdete tím možnému velkému zklamání, někdy na fóru zbytečnému lamentování (viz. pan Tomáš ? dne12/07/2010 + pan Jára C ? dne 15/07/ 2010 a pod.). Za předpokladu, že nebylo potřeba měnit pružiny, postupujte v opačném pořadí, jako při demontáži. Předpokládám, že stále máte podložené vypínací páčky spojky. Montuje ? li se spojka z původních demontovaných součástí, je nutno sestavit štít a přítlačný kotouč podle značek pořízených při demontáži. Použije-li se jiných dílů, je nutné v každém případě smontovanou spojku vyvážit, jinak později zapláčete??!!!! Nejlépe, pokud máte sundaný setrvačník. Otvorem setrvačníku otočeným třecí plochou nahoru prostrčíme šroub s delším závitem ( část závitové tyče M 8 - M 10 ) s velkou podložkou ( nebo plocháč s otvorem pro uvedený šroub ).Na šroub navlékneme novou lamelu přes náboj delší stranou nahoru ( později ven z motoru!!!!!!!!!). Následně stejným způsobem navlékneme kompletní štít spojky ( pochopitelně na předem stanovené značky na setrvačníku souhlasně versus štít. Pomocí pomocného centrálního šroubu a zhotovené pomocné tříramenné upínky opírající se o štít ( mezi pružinami !!!!!!! ) vtáhneme celý komplet do setrvačníku tak, aby otvory ve štítu se přesně kryly s tvory se závity pro šrouby na obvodu setrvačníku, které po vystředění lamely utáhneme. Po utažení šroubů po celém obvodu setrvačníku by se měly uvolnit podložené vypínací páčky, ( nejméně o větší tloušťku nové lamely ). Příště možno pokračovat ve cvičném seřízení spojky s vizuální kontrolou a jejím DEFINITIVNÍM SEŘÍZENÍ. Ať se dílo podaří, mnoho úspěchů a krásných prosluněných dnů přeje - S.J.
solny.josef@seznam.cz

Odesláno: 23.08.2010 [08:44]

Toto je reakce na následující příspěvek:

ANATOMIE SPOJKY ( demontáž, + výměna obložení lamely, + celkové seřízení ). 1. Vážení přátelé ? kutilové. Dříve, než se pustíte do tak jednoduché opravy jako je oprava a seřízení spojky, ( pro některé bohužel TABŮ), laskavě si uvědomte, že její sestavení a Vaše následné SEŘÍZENÍ nejvíce rozhoduje o životnosti Vašeho,miláčka možná už jen jako nositele rodinných tradic. Víte už z minulosti, že dávám přednost jistotě před některými dohady z fóra. Plně respektuji i názor jiných, proto nikomu nic nevnucuji, jen prezentuji svůj názor jako vždy za použití selského rozumu a kupeckých počtů, bez kterých se ani v tomto případě neobejdete (viz. později ) a to i bez nároku na technickou gramotnost, která některým dnes bohužel chybí. Možná, že něco z toho přijde někomu vhod. Bez pochopení základního principu funkce spojky nedoporučuji se do toho vůbec pouštět., protože po krátké době bude po ní i s daní, kterou si zákonitě finančně vybere a patřičně vychutná.( věřte, že vím o čem mluvím ! ? ! ). V úvahu musíme vzít : ?A) Čím větší bude přítlak pružin, tím větší kroutící moment přenese. B) Účelově bude ještě o to větší, čím zvětšíme součinitel tření mezi obložením lamely a třecími plochami přítlačného talíře a setrvačníku ( proto musíme důkladně ODMASTIT ! ! ). C) Životnost obložení spojky ( lamely ) je přibližně jen 1,5 mm z její celkové tloušťky ( za jistých podmínek lze i to navýšit ? o tom více také později ). Je to bohužel rozmezí z praxe, ve kterém je možnost ( v určitých mezích) dodatečně spojku ještě seřídit a udržet v provozu než dosedne na nýty. Pak následuje už jen nevyhnutná výměna obložení třecího kotouče. D) Změněnou charakteristiku tlačných pružin ! ! Materiálovou únavou přítlačná síla pružin klesá ( o to dřív spojka prokluzuje ). Nouzově si pomůžeme jejich podložením, abychom následně docílili jejich požadovaného předpětí. Třeba počítat, že tím zkrátíme a omezíme i možnost zdvihu při samotném vypínání spojky a nemusí už později dobře vypínat. Proto i zde je určité omezení. E) Tak, jako má spojkové obložení danou životnost v opotřebení ( - 1,5 mm z originálu ), tak podobně spojka může pracovat jen v určitém rozmezí s ohledem na své konstrukční možnosti v seřízení ve vztahu na charakteristiku přítlačných pružin a danou možnost v seřízení páčkového mechanického ovládání - jen přibližně 6 + - 1 mm. Protože už víme, že vlivem opotřebení se i tato míra stále zmenšuje ( tím zákonitě i potřebná vůle mezi ložiskem spojky - min 2 mm ! ! ). Teď je třeba si uvědomit, že pokud chceme, abychom využili celou danou životnost spojky bez nutného sundávání motoru ještě před plánovaným termínem za účelem dodatečného seřizování, je třeba seřízení spojky situovat na SAMÝ POČÁTEK UVEDENÉHO ROZMEZÍ ( její možné funkční možností). My jsme tomu základnímu bodu mezi kamarády vždy říkali úsměvně bod ? G- pf-ky ? a vždy se to vyplatilo. Pokud tento bod třeba nevědomky posunete do kteréhokoliv místa uvedeného rozmezí ( stále je to poloha, kterou ještě jsme schopni seřídit ), ale je to vždy na úkor kompromisu zkráceného termínu pro sundání motoru pro další seřízení spojky . Záleží jen na Vás, kolik- krat musíte sundat motor, než spojkové obložení za provozu docela umoříte ! ! ! Proto rozum do hrsti a příště pokračujeme. S přáním krásných dnů ? Ať se dlouho točí - Přeje: S.J. solny.josef@seznam.cz

Dobry den pane Solny.Chci se vas zeptat.Odesel mi pritlacak na spojce.A zajima me jestli se da pouzit treba s trabanta.Nebo z jineho auta.Zde je email altasak@seznam.cz .Napiste prosim s ceho by se dal pouzit pritlacak.Dekuji Fanda

Odesláno: 06.01.2011 [23:13]

Toto je reakce na následující příspěvek:

- 6 -


ZPĚTNÁ KOMPLETACE SPOJKY ( TŘECÍ + PŘÍTLAČNÉ ÚSTROJÍ S NOVÝM OBLOŽENÍM TŘECÍHO KOTOUČE ( LAMELY )

Pro správnou a co nejdéle bezporuchovou službu ( včetně bezproblémového složení ) spojky má hlavní vliv samotná síla (TLOUŠŤKA ) obložení nové lamely s přihlédnutím k současnému stavu třecích ploch setrvačníku a přítlačného talíře. Nezanedbatelný je také skutečně možný přítlak přítlačných pružin spojky. ZÁMĚRNĚ zde neuvádím některé již některými prezentované NEPODLOŽENÉ informace na hlavním fóru, protože ty nemusí platit pro každého a v každém případě : ( hloubka k třecí ploše u neopotřebovaného setrvačníku = ~ 18,5 mm, - tloušťka nové lamely = 7 mm , síla přítlačného talíře něco přes 6 mm a pod.). Vzhledem k tomu, že se jednalo vždy o výše mnou kriticky komentovanou SKUPINU ? viz část č. 4 - ??? bohužel, jen abi to chlapy vjeděly ??? za současného opisování různých blábolů z různého fóra a nechci se znovu opakovat. Proto doporučuji každému řídit se vlastním selským rozumem na základě pochopení samotného principu funkce spojky. Každý z nás už po tolika létech provozuje své pomocníky v různém stupni celkového opotřebení souvisejících dílů, někdy i s díly různě přizpůsobených a stále pro mnohé dostupných dílů použitých např. z TRABANTA , ŠKODOVKY a pod. Síla lamely kolem 7 mm pro mnohé je už KRITICKÁ hranice a signálem k pomalé výměně s ohledem k malému rozsahu celkového seřízení uváděné spojky. ( NIKOMU NIC NEVNUCUJI, JE TO JEN MŮJ NÁZOR A OSOBNÍ ZKUŠENOST i s těmi chlapy, kteří kromě jiných věcí trpí velkým DEFICITEM TECHNICKÉ GRAMOTNOSTI ? promiňte mi mou pravdivou upřímnost, případně o tom více v kolonce ? JEN TAK, protože sem to nepatří !!!§.). Přikláním se proto k větší tloušťce obložení ( 8 - 8,2 mm ), což využívala Škodovka i první jmenované Trabanty. Pokud vezmu v úvahu, že každá originální suchá třecí spojka PF- 62 pracuje spolehlivě, ( aniž by se musela dodatečně později seřizovat ) v rozmezí JEN 1,5 mm celkového opotřebení ( měřeno přes obě strany obložení) blížíme se NECHTÍC ke zde už dříve někým doporučované hranici 7 mm v originálu ( u mnohých však k možné brzké hranici výměny ). Silnější lamela nám v každém případě vydrží déle ( i za cenu horší kompletace a možného horšího seřizování ). Proto takto už v opracovaném stavu je ji hřích dodatečně bezdůvodně ztenčovat, hlavně v případech, když se s tím někdo bez problémů umí poradit a bezpečně zvládnul princip seřizování ! !
Tento názor NEMĚNÍM i když VÍM, předpokládám a přiznávám, že mnozí se mnou nemusí souhlasit, protože se mohou dostat do nesnází při konečné kompletaci . Proto UPOZORŇUJI! Jedná se hlavně u těch, kteří nemají ještě přesoustruženou třecí plochu talíře a setrvačníku . Takovým doporučuji se přiklonit k menší tloušťce lamely. Těm, kteří mají výše jmenované díly už soustružené bude logicky vyhovovat silnější lamela, protože o síle 7 mm by jim ve velmi krátké době začala prokluzovat. Je třeba zvážit, zda chci STEJNĚ SOUSTRUŽIT třecí plochy, a to z důvodů jejich poškození od nýtů a pod. Zde nepřipadají v úvahu žádné tabulkové hodnoty, ale ZDRAVÝ SELSKÝ rozum a rozhodnutí po celkovém zvážení a po zhodnocení celkového stavu !!!! ( Stejně existuje několik fint, jak lze i silnější lamelu bezproblémově provozovat !!!§).

Zpětná KOMPLETACE spojky.
Pro ty, kteří si ještě nevěří a skládají spojku poprvé doporučují si ji složit nejdříve cvičně na nečisto mimo motor PF ? ky. Tím si mohou zkusit vizuálně skutečnou , později už bez kontroly její správnou funkci
( celkový činný zdvih ? tzv. HUP, tak nutný pro její správnou činnost ). Předejdete tím možnému velkému zklamání, někdy na fóru zbytečnému lamentování (viz. pan Tomáš ? dne12/07/2010 + pan Jára C ? dne 15/07/ 2010 a pod.). Za předpokladu, že nebylo potřeba měnit pružiny, postupujte v opačném pořadí, jako při demontáži. Předpokládám, že stále máte podložené vypínací páčky spojky. Montuje ? li se spojka z původních demontovaných součástí, je nutno sestavit štít a přítlačný kotouč podle značek pořízených při demontáži. Použije-li se jiných dílů, je nutné v každém případě smontovanou spojku vyvážit, jinak později zapláčete??!!!! Nejlépe, pokud máte sundaný setrvačník. Otvorem setrvačníku otočeným třecí plochou nahoru prostrčíme šroub s delším závitem ( část závitové tyče M 8 - M 10 ) s velkou podložkou ( nebo plocháč s otvorem pro uvedený šroub ).Na šroub navlékneme novou lamelu přes náboj delší stranou nahoru ( později ven z motoru!!!!!!!!!). Následně stejným způsobem navlékneme kompletní štít spojky ( pochopitelně na předem stanovené značky na setrvačníku souhlasně versus štít. Pomocí pomocného centrálního šroubu a zhotovené pomocné tříramenné upínky opírající se o štít ( mezi pružinami !!!!!!! ) vtáhneme celý komplet do setrvačníku tak, aby otvory ve štítu se přesně kryly s tvory se závity pro šrouby na obvodu setrvačníku, které po vystředění lamely utáhneme. Po utažení šroubů po celém obvodu setrvačníku by se měly uvolnit podložené vypínací páčky, ( nejméně o větší tloušťku nové lamely ). Příště možno pokračovat ve cvičném seřízení spojky s vizuální kontrolou a jejím DEFINITIVNÍM SEŘÍZENÍ. Ať se dílo podaří, mnoho úspěchů a krásných prosluněných dnů přeje - S.J.
solny.josef@seznam.cz

Dobrý den,
ještě bych potřeboval vědět na jakou hodnotu se seřizují přítlačné páčky.
děkuji sykypetr@seznam.cz

Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen.

Počet témat: 46 • Počet příspěvků: 169 • Počet registrovaných uživatelů: