Motorobot PF 62 - diskusní fórum

Index fóra » Řešení problémů » INDUKČNÍ CÍVKA od A po Z.


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /3w/wz.cz/p/pf62/forum/db_layer.php on line 31

Odesláno: 27.02.2010 [13:55]

A PŘECE SE TOČÍ ? a točit se bude ! ! Tohle sériové pojednání je věnováno JEN pro příznivce a nadšence dobových strojů, kteří hlasovali ve prospěch strukturovaného fóra ? převážně PF 62 a jí podobným dvoudobým motorům tehdejší doby ? hlavně začátečníkům a laikům !! Vše, co zde bude uvedeno, bylo vše ověřeno v praxi a zde zpracováno na základě často se zbytečně opakujících se dotazů a chyb na původním fóru , někdy prezentovaných i na mé soukromé adrese - solny.josef@seznam.cz Vzhledem k tomu, že tento blok ? z praxe pro praxi ? by měl postupně vytvořit ucelený a soustředěný celek informací k jednotlivým dílům a opravám motorů PF 61, 62, 63 v pořadí ucelených a na sobě navazujících témat ( bloků, po kterém mnozí z vás tak toužili ), nebylo by vhodné pro definitivní podobu a ták žádanou přehlednost do něj vkládat připomínky a dotazy čtenářů !! Tyto by se měly objevit a řešit v běžném separatním fóru, - případně až ve strukturovaném fóru v kolonce PŘIPOMÍNKY A DOTAZY ČTENÁŘŮ , ( případně v kolonce nazvané ? kolonka pro p. Solného ), popřípadě na mé výše uvedené soukromé adrese. Věřte mi, že pokud budu znát odpověď na Váš dotaz, jistě se Vám dostane patřičné bezúplatné odpovědi pokud zohledníte mé omezené časové možnosti a nebude nikdo ? snaživě aktivní ? tuto snahu mařit. Předem důrazně upozorňuji , že celková debata v tomto duchu je myšlená na podkladě správně a odborně SEŘÍZENÉHO motoru složeného z odpovídajících a nepoužitých náhradních dílů vyrobených v originální kvalitě výrobce a prezentuji jen svůj soukromý názor. Vůbec není určená LOBISTŮM ,( pro byznysmeny dnešní doby ), kterým stačí jen zjistit, kde se nachází, kterým směrem a kolikrát pootočit určitým šroubkem, aby jejich levně nabytá ojetina byla schopna absolvovat předváděcí jízdu za účelem trvalé změny majitele, nebo jinak se jen bavit a bagatelizovat nabízenou pomoc ostatním, kteří na ni čekají. Takoví by měli převážně využívat kolonku k pobavení - JEN-TAK. -1- Indukční cívka od A ? Z- jako velmi důležitá a zároveň nejcitlivější součástka na PF. VŠEOBECNĚ : Dříve, než v následujících blocích zabruslíme do tajů elektriky a jejímu postupnému vylepšování na PF- ce, ujasněme si nejdříve některé základní fyzikální pojmy, které dosud platí a vždy platit budou ! ! Laskavě si třeba uvědomit, že transformací elektrického proudu nikdy nezvýšíme výkon daného zdroje, ale jen dodávané NAPĚTÍ ! ! Transformovat stejnosměrný proud NELZE, pokud ho předem nepřevedeme na proud střídavý. V případě PF- nenastává žádný problém, protože její magneto zapalování je klasický příklad střídavého zdroje s požadovanou a potřebnou pulsací pro funkci a činnost indukční cívky. Problém nenastává ani v případě bateriového zapalování. Zde stejnosměrný proud z baterie v okruhu zapalování vlivem přerušovače nabírá charakteristiku střídavého proudu ( pokud opomeneme druhotný a hlavní účel přerušování kontaktů ) u všech spalovacích motorů. Princip zapojení jednoduchých okruhů nebudu připomínat, protože tohle ovládá každý školák z fyzikálních pokusů. Jen pojem zapojení: ? za sebou ( do série ) a vedle sebe ( paralelně ), kde se často chybuje. Na příklad : Spojením dvou 6 V akumulátorů ( zdrojů ) za sebou dostáváme výsledné napětí = 12 V ( voltů ). Při zapojení vedle sebe ? zůstává napětí stejné ? 6 V, ale zvýší se dvojnásobně kapacita. Základem externí ( umístěné mimo ) indukční cívky, kteří už mnozí využíváte, ( motocyklové i automobilové ? lišící se jen pracovním napětím) je jádro ze vzájemně izolovaných trafoplechů. Kolem něho vede od vývodu č. 15 primární vinutí cívky z menšího počtu závitů silného vodiče, které končí na vývodu č. 1. a sekundární vysokonapěťové vinutí z velkého počtu závitů slabého drátu, ve kterém se naindukuje tolikrát větší proud, kolikrát je větší počet závitů sekundárního vinutí proti primárnímu.Vše je uloženo v ( kovovém válcovém krycím pouzdru ? setkáte se i s umělohmotným ) a zalito izolační hmotou. Při této příležitosti bych chtěl upozornit, že mnozí z vás se mohou setkat, nebo už se setkali s jiným dobovým provedením cívky. Jedná se o Polského výrobce, který se v inkriminovanou dobu pokoušel nahradit izolační hmotu plněním dutiny cívky trafo-olejovou náplní. Pro velké problémy s utěsněním se od výroby upustilo. Při potřepání se projevovaly šplouchavým zvukem.Jinak jsou také k použití ! ! -1- A. Indukční cívce nejvíce škodí kromě mechanického poškození vlhké počasí, které je mnohdy nejčastější příčinou její nefunkčnosti a způsobuje tak mnohdy těžko zjistitelný - t. zv. mezizávitový zkrat. To platí hlavně o cívce Pf ? ky s originální cívkou. Zde vlivem vlhka se utvoří vodivý můstek mezi závity uvnitř cívky a vyřadí tak z činnosti velký počet závitů sekundárního vinutí ( transformátoru ), což způsobí znatelnou ztrátu napětí tak potřebného pro vytvoření jiskry na svíčce. Zde se jedná o velmi zákeřnou poruchu, těžko v domácích podmínkách a bez měřidel prokazatelnou. Má to svou logiku. Studený motor může fungovat bez závad, až do zahřátí motoru a cívky na provozní teplotu, pak motor vysadí. Zde pak mluvíme o tzv. tepelném zkratu, protože se projevuje až při určité teplotě. I když je izolace na závitech cívky už částečně poškozená, ve studeném stavu cívky , mezera mezi závity je ještě dostatečná, aby cívka ještě fungovala bez závad. Vše se projeví až po nějaké době - po zahřátí na vyšší teplotu, kdy vodiče tepelnou dilatací nabývají svůj objem, mezery mezi vodiči se zákonitě zmenšují a dochází ke zkratu. Z toho vyplývá, že by měla být montována a chráněná před deštěm, v patřičné vzdálenosti sálavého tepla motoru. Podrobněji viz příští pojednání.. V tomto momentě motor začne haprovat, protože ztrácí jiskru. Jaké nás čeká opatření ??? 1. Výměna cívky ?. za originální. 2. Je možná i náhradní metoda: oprava stávající. Spočívá v opětovném navinutí sekundárního vinutí odbornou firmou, nebo svépomoci způsobem podrobně popsaným p. Hradeckým v bloku S TRUKTUROVANÉHO fóra ? řešení problémů zapalování a vše okolo ...ze dne 5.12. 2008?.jen s tím rozdílem, že jednotlivé vrstvy závitů musí být navíjeny stejným směrem a hlavně stejným smyslem (od čela k čelu ? ano ) ? ale NE jak uvádí postupně ( tam a zpátky ?.NE !!! ) Tím je myšleno i to, že každá samostatná vrstva bude mít společné čelo začátku stoupání závitů ve stejném směru stoupání závitů na cívce, NE NA STŘÍDAČKU, jak autor nesprávně uvádí ( viz Amperové pravidlo pravé ruky ?). Je pravdou, že by to i takto někomu fungovalo, ale proč se takto zbytečně okrádat o minimálně 300 - 400 V ve finále přeskoku jiskry na svíčce v důsledku ztrát, které by takto vznikly. Tento deficit bychom citelně poznali při startování ? hlavně v zimě. Další ztráty ještě narostou, pokud závity budete navíjet přes sebe ( hala-bala ), čemuž se v domácích podmínkách asi nevyhnete. Další chybou je, že autor doporučuje jako izolaci jednotlivých vrstev vinutí použití pásků z elektrolytických kondensátorů. Pravdu by měl jedině v tom případě, pokud by se jednalo jen o překlep. Vtom případě se použije pásků ze suchých ( SVITKOVÝCH ) kondensátorů - ( zatím nic lepšího neexistuje ). V elektrolytických se takové pásky nepoužívají, ani se nikdy nepoužívaly. HRUBOU a neodpustitelnou jeho chybou laika je, že kopíruje a dále prezentuje ( jako mnozí jiní ) jemu nesrozumitelný pojem průměru a průřezu vodiče což je v daném případě co nabízí veřejnosti 100 a jedno i když na schématu, ze kterého on vychází je to jednoznačně dáno. Tudíž pojem si nikdo nemůže plést s průjmem.V takovém případě by 108 závitů by bylo sakramentsky málo. 3. Použití náhradní cívky ( externí ) z motocyklu, nebo automobilu. V tomto případě lze postupovat dle schématu zapojení motorů výrobce po roce 1980. http://pf62.wz.cz/motor8.jpg Chtěl bych jenom upozornit, že dobový výrobce zde uvádí vše opačně, oproti zvyklostem a poznání ze zkoušek současnosti. Asi měl k tomu důvod. Vtom vidím hlavní důvod nejistoty současných mladých automechaniků, kteří se vyučili na opačné teorii. ( Podrobněji možná ve stati - KONTAKTY ZAPALOVÁNÍ ? zapojení, náhrada z čeho a jak ).Podrobný popis zapojení cívky je odvislý od toho, zda ji zapojíme na stávající magnetické zapalování ( 6 V ), nebo po úpravě - s posílením stávajícího zapalování ve spojitosti se světelnou cívkou na automobilovou cívku 12 V, nebo ji použijeme jen v zapojení s akumulátorem jako pro bateriové zapalování, což mnozí z Vás využíváte. Co je ještě možné vylepšit možná příště. Zatím předkládám 2 přehmaty p. Hradeckého, na které jsem nedávno upozornil a zatím ani po roce to nikomu nevadilo a nikdo se neozval. Zbývá ještě objasnit rébus při seřizování předstihu zapalování u PF na který také dojde ( stejně tak jako u všech dvoutaktů ) uveřejněný stejným autorem, dne 3.12. 2008, na který jsem také upozorňoval ! ! Všem, kteří se nebojí pustit sami do oprav svých pomocníků přeji hodně úspěchů. Se sloganem ? A přece se točí ! § . Zdraví S.J. solny.josef@seznam.cz

Odesláno: 27.02.2010 [14:24]


-1- C .


Převinutí indukční cívky.
Vážení přátele !§
Moc se omlouvám, že toto téma uvádím z časových a technických důvodů tak pozdě. Uvádím to jako varování, pokud jste již nenaletěli. Pokud si vzpomínáte, tak asi před rokem se zde někdo z účastníku fóra předváděl, jak je jednoduché navinout indukční cívku pro PF 62
pomocí vrtačky s regulací otáček jen ve svěráku. Vzhledem k tomu, že současně pletl pojem průměr a průřez drátu ( což se odborníkům přes elektro nikdy nemůže stát ) usuzuji, že se jednalo jen o velmi nezkušeného laika, který neměl ani trochu ponětí o způsobu navíjení cívek pro vysoké napětí a co se může stát s cívkou navinutou touto metodou.. Je pravdou, že takovým způsobem ( závit přes závit lze špulat jen při pouštění draka ), nebo světelnou cívku pro PF na 6 V, nebo 12 V ze silnějšího vodiče. V žádném případě ne vysokonapěťovou ( min na 1500 V ), aniž by se v krátké době neprobila. Že ji v závěru močí v izolační lázni a suší v domácí troubě ? proti tomu nic nemám. Jak ale zaručí, že se izolační lak dostane ke každému závitu, hlavně uvnitř, pokud drát není izolovaný při navíjení. Jak při ručním navíjení vrtačkou zaručí rovnoměrné vinutí ( závit vedle závitu ) a současně počítat při navíjení tak tenkého drátu. !? Jak provádí vrtačkou další na sobě navazující vrstvy vinutí ??? O křížení závitů a odizolovaní jednotlivých vrstev vinutí také asi nic neví jak se chová v takovém případě vysoké napětí. MOTÁNÍ A NAVÍJENÍ VODIČE jsou dva různé a nezaměnitelné pojmy. I drvoštěpské počítání závitů je také utopií, protože o počtu závitů asi vůbec nic neví. Sám doporučuje navíc údaje jiné ? t.zv externí cívky. Vzhledem k tomu, že takové provedení a v takové kvalitě už mohlo být nabízeno široké veřejnosti ( možná, že i některým z Vás ), cítil jsem morální povinnost na toto upozornit, protože povrchová úprava cívky mohla být k nerozeznání od originálu a oči kupují. Je to jen moje úvaha a můj názor. Záleží jen na Vás, zda se necháte napálit a necháte si zaslat na dobírku ne zcela levnou atrapu. Nakonec jsou to Vaše peníze.
Převinutí indukční cívky, jak bych to udělal já také v domácích podmínkách ( ale za jistého vybavení dílny, což každý pochopitelně nemá ). Indukční cívka je v podstatě transformátor. Střídavý proud vyrobený rotujícím permanentním magnetem kolem jádra cívky v zapalování o malém napětí je převeden transformací na napětí několika tisíc voltů pro jiskru na svíčce. Proto je zde využito velkého počtu závitů z tenkého drátu natočených na primárním vinutí cívky s jádrem ( konstrukční finta konstruktérů za účelem získáni co nejmenších rozměrů cívky , navinutí co nejdelšího vodiče sekundární cívky pak v přepočtu na počet závitů při zachování potřebných parametrů ). Při použití většího průřezu vodiče a zachování stejného počtu závitů by se jednalo o mnohem větší rozměry jak stávajícího jádra cívky i ostatních rozměrů. Počet závitů a průřez měděného vodiče záměrně neuvádím ( bylo už zde publikováno mnoho různých a hlavně CHYBNÝCH údajů formou dětské hry ? na potrubní poštu a pro příklad se nechci vracet). Pro odvážné, kteří se do převinutí pustí není problém si drát odměřit i zjistit počet závitů, pokud se jedná o originál. Nejsem zastáncem domácího převinování, ale pokud bych se do toho pustil, tak za těchto podmínek: k převinování bych použil malého stolního soustruhu nejlépe vybaveného možností posuvu pro úběr se stoupáním o velikosti průměru navíjejícího se vodiče. Sklíčidlo bych vybavil počítadlem zdvihu ( otáček pro počet závitů ). Jádro cívky upnuté ve sklíčidle bych pečlivě vystředil v přípravku ( nesmí házet ). Navíjející vodič bych vedl přes suport ( přes napínací zařízení ? plsť s možnosti stavitelného přítlaku v izolační lázni ) při malých otáčkách a odpovídajícím posuvu. ( dle průměru vodiče ). Každá nová navinutá vrstva by byla od sebe oddělená izolačním papírem, ( nejlépe páskou ze starých svitkových kondensátorů ze starých televizorů ? viz blok 1- B ). Konečné ponoření samotné cívky do izolační lázně a vypálení třeba v troubě je už samozřejmostí. Protože je to způsob velmi pracný a náročný na pečlivost s malým % úspěšnosti, rozhodl bych se pro zaručený úspěch = kombinace orig. cívky z motocyklu ( automobilu ). Dále bych pokračoval způsobem, který jsem popsal v kapitole č. 2, 3 ? bloku- 1 ? A.
Více viz. NÁHRADA INDUKČNÍ CÍVKY .
Přejí všem kutilům hodně úspěchů se sloganem ? A přece se točí a bude točit ! § . Zdraví S.J.
solny.josef@seznam.cz


Odesláno: 07.03.2010 [10:55]

-1- B .Předběžné prověření indukční cívky( laikem ) - před její případnou výměnou.


U každé indukční cívky ( nebo indučky ?? jak chcete ) mohou nastat tyto poruchy. Tyto se nemusí projevit ihned, třeba až při určité teplotě ( při zahřátí vinutí ) a pod. Podrobně viz oddíl č.-1? A. Protože se jedná v podstatě o transformátor, může u ni dojít k přerušení vodiče primárního okruhu ( což je málo pravděpodobné ? je tam silný vodič ), nebo k přerušení cívky sekundárního okruhu ( vodič malého průřezu, který pracuje pod vysokým napětím ), proto se vždy jedná o NEJČASTĚJŠÍ PRAVDĚPODOBNOU PŘÍČINU poruchy.
Bohužel, tato porucha je natolik záludná, že se může projevit až při určité teplotě, kdy vodiče nabírají svůj objem. Za Studeného stavu může pracovat bez závad. Pokud byla použitá cívka z motocyklu nebo automobilu ? tyto jsou neopravitelné. Originální cívka ( PF ) se dá znovu převinout. ( Viz. blok č.2- Převinutí indukční cívky. ).
Přerušení vodiče v kterékoliv cívce se dá proměřit jakýmkoliv multimetrem, přeba starým měřidlem ? PÚ, což by měl mít každý elektrikář. Pokud je pro nás nedostupný, můžeme si pomoci zapojením jednoduchého okruhu ( baterie +, žárovečka, baterie - ) se kterým si poradí každý školák a do školy jsme přece chodili všichni. Svítí - li žárovka, měřený okruh je dobrý, v opačném případě okruh je vadný ( přerušené vinutí ). Pokud se jedná o mezizávitový zkrat kterékoliv z cívek, tímto způsobem nezjistíme ? žárovka bude vždy svítit. Jen informativně ( bez záruky ) lze to zkusit proměřením pomocí multimetru proměřením ohmických odporů jednotlivých okruhů a výsledky porovnat s naměřenými hodnotami na cívce, o které víme, že je ZARUČENĚ dobrá. Přesně vše lze vyloučit JEN POMOCÍ MEGMETU, ale podle mých zkušeností se takového majitelé pro zapůjčení se těžko shání , navíc s nim málo- kdo umí zacházet.Laické prověření indukční cívky bez měřicího přístroje = jednoduchým obvodem = vodič na baterii na ? pól, druhým koncem na žárovečku dle napětí baterie, znovu vodičem zpět na + pól baterie. Měření provádíme VŽDY NA ZDEMONTOVANÉ CÍVCE z motoru !!
Zkouška originální cívky Pf-62.? + pól baterie přivedeme na očko primární cívky ( vstupní kontakt ) přes žárovečku na výstupní kontakt z cívky. Žárovečka MUSÍ SVÍTIT ? to znamená, že vinutí cívky je dobré !! Když + pól baterie přivedeme na očko primární cívky ( vstupní kontakt ) přes žárovečku na kostru ( jádro ) cívky. Žárovka NESMÍ !!! SVÍTIT. Primární vinutí není probité na kostru ? je dobré. Použijeme-li obvodu ? baterie + očko a kontakt pro vysokonapěťový kontakt = žárovečka pro velký odpor v sekundárním vinutí BUDE JENOM SLABĚ SVÍTIT- bude jenom žhnout pro velký odpor v okruhu. To stačí pro důkaz, že vinutí není přerušeno !!! Nesvítí-li žárovečka při propojení okruhem mezi jádrem cívky a kontaktem pro vysoké napětí, JE TO DOBŘE. Máme tak důkaz, že sekundární vinutí NENÍ PROBITÉ na jádro cívky ( nemá zkrat na kostru !! Bohužel na prověření mezizávitového zkratu už potřebujeme přístroje, nejméně OHMETR pro porovnávací metodu měření se ZARUČENĚ dobrou cívkou ! Na tom samém principu jsme schopni prověřit i externí cívky. Je jedno, zda 6 V,12 V, nebo i 24 V. Tak v zapojení kontaktu č.1 až č. 15. ? žárovka MUSÍ svítit !! V propojení kontaktu č. 1. až na obal ? žárovka NESMÍ svítit. Propojení kontaktu č. 15. až na kontakt VN ( pro kábel na svíčku ) žárovka MUSÍ ASPOŇ ŽHNOUT !! Což potvrzuje, že sekundární vinutí NENÍ PŘERUŠENÉ .Pokud propojíme obal s kontaktem pro výstup VN, žárovka NESMÍ svítit !! Je to důkaz, že vinutí není probité na kostru a nemá zkrat. Pokud máme dostatečný zdroj a propojíme kontakt č. 1 až vývod VN a žárovka ŽHNE, je to dobré. Takto jsme vyzkoušeli celé propojení najednou ( primer současně se sekundárem a JE DOBRÉ ) Bohužel jsme nevyloučili mezizávitový zkrat a čeká nás stejné opatření jako v předchozím případě..
Přeji všem pevné nervy , mnoho úspěchů se sloganem ? A přece se točí a bude točit ! § . Zdraví S.J.
solny.josef@seznam.cz

Odesláno: 14.03.2010 [09:52]

-1- D.

ÚPRAVY ZAPALOVÁNÍ MOTORU PF ? 61. -62 PRO ULEHČENÍ ZIMNÍCH STARTŮ.

Vážení přátelé. Jistě mnozí z Vás mi dáte za pravdu, s jakými problémy jste se setkávali, když jste chtěli rozpohybovat vaše miláčky z nevytápěných stojánek do mrazu, které nám připravila letošní zima. Není to neomezené pravidlo, ale malou možnost ( už po létech vyzkoušenou některým nabízím inspiraci s možnou aplikací i na vaše pomocníky ). Mnozí dříve narození si pamatují buldozery k nám dovážené z býv. Sovětského svazu. Mívaly velkoobjemové vznětové motory, které nebylo lehké nastartovat, zvlášť za jejich krutých sibiřských mrazů. Protože startování pomocí akumulátorů z kapacitních i udržovacích možností to nebylo možné, používalo se v terénu a používají ho tam dodnes k roztáčení Stalinců malého benzinového dvoutaktního motoru s upravenou cívkou zapalování na stejné bázi, jako je možné použít i u našich PF. Tuším, že i jeho vývoj probíhal na našem území. Aby i za tak těžkých podmínek naskočil, bylo použito v okruhu zapalování tzv. odlehčené cívky. Jako voják jsem se s tím osobně setkal a opravdu s tím nebyly problémy, jen se doléval benzin. Později jsme se mohli s takovou cívkou setkat na Zillech, k nám dovážených Volhách nebo i na některých Moskvičích. Naši Škodovce to bylo minulým režimem umožněno využívat teprve u řady Š-105, Š120 ?a využívá se toho dodnes. Na technické veřejnosti se dodnes mluví o indukční cívce s PŘEDŘADNÝM ODPOREM a je ještě běžně k dostání. Princip spočívá v tom, že cívka i když byla konstrukčně navržená teoreticky na příklad na 8 V s patřičným odporem přiřazeným v sérii vinutí cívky byla však v provozu používaná jen na 6 V. Při startu byl tento odpor automaticky vyřazován ( přemostěním pomocí vypínače ) z činnosti, tím stačilo k napájení cívky jen cca 4 Voltů za vysokého nárůstu kvality jiskry na svíčce z důvodu malého odporu vinutí. Tak např. u starých škodovek je cívka stavěna na jmenovité napětí 14 V. Za provozu však normálně pracuje na napětí 12 V s ohledem na alternátor a autobaterií ( proto mluvíme o 12. Voltové cívce). Při startu, kdy předřadný odpor je vyřazený z činnosti pracuje jen při napětí cca 8 Voltů, a to za lepších parametrů kvality jiskry. Pak se následně automaticky přepíná na provozní napětí ? 12 V. To samé se děje i u 6 Voltových cívek s předřadným odporem. Také i Favorit z důvodů elektronických součástek startuje jen při pouhých 3 Voltech. Proč toho nevyužít aspoň v zimě u Vašich strojů. Doufám, že nemusím zdůrazňovat, že motor musí být předem seřízen na zimní provoz ( bohatší směs, předstih, teplá svíčka a pod.). Příště v této teorii možno pokračovat. Zdraví S.J.
solny.josef@seznam.cz

Odesláno: 31.03.2010 [15:18]

-1-E.

NĚKTERÁ ZAPOJENÍ INDUKČNÍ CÍVKY - HLAVNĚ PRO ZIMNÍ PROVOZ.


Je všeobecně známo, že magneto ? elektromagnetické zapalování je tím účinnější , čím se mu dostává více otáček.To se hlavně využívalo u dobových leteckých motorů ( žádný startér a akum. baterie, jen tak hovorově známý kontakt mechanika a následný tah za vrtuli ). Naopak bateriové zapalování při stoupajících otáčkách ztrácí svou účinnost. Na této teorii předkládám svou úvahu. Každý dobový motor s magneto-elektrickým zapalováním může mít problémy s jeho natočením s ohledem na jeho současný stav a seřízení, hlavně v zimě. Při natáčení takového motoru je v daném okamžiku k dispozici bohužel žalostně nejméně otáček, tudíž nejmenší možný výkon pro jiskru. To někdy nestačí k výrobě kvalitní jiskry. Následně až se roztočí, nemá už žádného konkurenta. Naproti tomu akumulátor bateriového zapalování dodává v prvním momentě startu maximální hodnotu své kapacity na tvorbu jiskry, což je účelové a velmi potřebné. Po natočení ( při vysokých otáčkách) se dostává do nevýhody ve srovnání s elektromagnetickým zapalováním. Proto moje úvaha, kterou předkládám ( hlavně těm šikovným k zamýšlení ), pramení z výše uvedené teorie, z možností využití kvalitnější jiskry a osvědčené teorie o odlehčených indukčních cívkách, tak úspěšně využívaných našimi předky i ve znatelně horších podmínkách.
Protože nevím, zda je ještě možné sehnat odlehčenou cívku na 6 V, pokusím vše vysvětlit na cívce 12 V, kterých je ještě v distribuční síti ( nových ) celkem dostatek. Přijde to vhod i těm, kteří zrovna používají i 12 V aku - baterie. Nebudou ošizení ani ti, co jezdí s originálem, protože úprava magneta z 6 Voltů na 12 V není žádný technický, ani finanční problém hlavně pro ty, kteří si už namontovali i světelnou cívku. Těm stačí si oprášit vědomosti ze školy v zapojení jednoduchých obvodů a tolik vzpomínaný selský rozum a pustíme se spolu do toho. Zatím viz blok ? 1 ?VŠEOBECNÁ ČÁST !§.
A přece se točí a bude točit ! zdraví S.J.
solny.josef@seznam.cz


Odesláno: 02.04.2010 [11:03]

- 1- F.


ZAPOJENÍ INDUKČNÍ CÍVKY PRO ZIMNÍ PROVOZ.


Provedení pro externí cívku s automobilovým akumulátorem 12 V.

Klasická cívka má obyčejně 3 vývody: kontakt pro přívod kladného napětí z akumulátoru pro primární vinutí má VSTUPNÍ kontakt ozn. č. 15. ( někdy č. 16), druhý kontakt označený č. 1 a je společným vývodem primárního a sekundárního napětí. Pokud vývody mezi sebou zaměníte v pořadí připojení k akumulátoru, zapalování funguje také, jen se sníží o nějakých 400V sekundární napětí. Místo součtu primárního a sekundárního napětí dojde k odečtu, což není žádoucí !). 3. vývod ( ve víku cívky je volný konec sekundárního vinutí přizpůsobený pro nasunutí Vn kabelu ke svíčce ).
POUŽITÍ ODLEHČENÉ CÍVKY : má navíc kontakt označený obyčejně 15 A = Se zapojením předřadného odporu na sekundární vinutí, který může být uvnitř cívky, ale převážně se nachází na povrchu cívky. Samotné napojení si vyžaduje tuto úpravu: přívod na pos. č. 15, 15 A se provede pokaždé samostatným vodičem ze společného uzlu baterie. Z bezpečnostních důvodů ( požár, zásah nezletilých osob ), doporučuji vsadit do společného vodiče mezi + pól baterie a rozbočku ( uzlu ) v uvedeném pořadí pojistku a vypínač na klíček ve funkci spínací skříňky. Za uzel je nutno ještě do pokračujícího společného vodiče vsadit přepínač ( NE VYPÍNAČ !! ) ? lidově řečeno ? s polohou - BUĎ a NEBO !! ( používal se u každého dobového motocyklu JAWA včetně malého pionýra k přepínání dálkových a tlumených světel na řidítkách motocyklisty. Na prostřední kontakt přepínače se přivede + pól z baterie, na oba krajní pak jednotlivě vodič z kontaktu cívky č. 15 A,( PRO START ), na druhý samostatně vodič z kontaktu č. 15. ( BĚŽNÝ PROVOZ ). Protože přepínač má i tlačítko pro klakson, je ho možné napojit z kontaktu ze společného přívodu spínače. Nezapomeňte přepínač také ukostřit ! TÍMTO JE CELÁ ÚPRAVA HOTOVÁ. Pracovní činnost: po zapnutí klíčku pro zapalování ( nejlépe bývalý a známý vypínač s klíčkem Bosch ) dáme nový vhodně umístěný přepínač pro cívku do výchozí polohy ( třeba vpravo ?START ). Tím pádem startujeme s cívkou s odpojeným odporem. Po naskočení motoru i za chodu rychle přepneme přepínač do levé polohy ( abychom náhodně nespálili cívku při vysokých otáčkách motoru ? poloha PROVOZ !) a jedeme. Po skončení nezapomeňte vypnout klíček zapalování ( Bosch ), předejdete tím vybití baterky a spálení indukční cívky pro případ, že kontakty přerušovače zůstaly náhodně v poloze ? SEPNUTO . Náhoda je blbec a dokáže tak pokazit radost z dobře vykonaného díla. Příště posílení jiskry z klasického zdroje PF ( MAGNETO ) za použití externí cívky ,6V , nebo12 V v navazujícím bloku - 1- F. Všem takovým odvážným přeje šťastnou cestu a se sloganem ? A přece se točí a bude točit ! zdraví S.J.
solny.josef@seznam.cz

Odesláno: 11.04.2010 [11:03]

- 1- G.

Využití úpravy zapalování externí cívkou 6V, nebo 12 V.


Vážení přátelé PF - káři ? kutilové !!
Pokud někdo pochopil v předchozím pojednání tomu, co tímto chtěl básník říci předkládám další možné úpravy. Platí pro obyčejnou cívku 6 V, 12 V = přívod ( zdroj proudu ) na kontakt je č. 15 ( 16 ), kontakt č. 1 je propojený s kostrou.
Odlehčená cívka 6V musí být zapojená stejně, jako popsaný případ 12. Voltové cívky v bloku -1-E. Pokud bych nesehnal 6-ti voltovou cívku s předřadným odporem, provedl bych tuto úpravu: světelnou cívku, kterou využívám jen pro světlo bych přinutil níže popsaným způsobem pro práci jak pro světlo, tak k posílení cívky pro zkvalitnění jiskry při startu.. Je pravdou, že tato úprava nedosáhne parametrů úpravy s odlehčenou cívkou , ale i těch pár mizerných voltů, které získám v napojení na stávající primární vinutí indukční cívky se mi znásobí na finálním výstupu na svíčku. Pokud ne, tak aspoň dokáži vyrovnat ( doplnit ) minusové ztráty na cívce způsobené případnými negativními technickými jevy ( velká vůle mezi jádrem a permanetními magnety, nahromaděné nečistoty mezi rotujícími magnety rotoru a jádrem statoru, celková menší účinnost zapalování v důsledku slabých permanentních magnetů v zapalování a pod.). Z předchozích pojednání by mělo být každému zřejmé, že v případě napojení světelné cívky na primární vinutí paralelním způsobem lze napojit jen
cívku 6 Voltů ( napětí dodávané magnetem zůstává stejné, jen jsme doplnili účinnost magneta o ztrátu energie magneta z důvodů výše uvedených příčin. Myslím si, že ani to není k zahození zvláště v zimním období. Pokud cívky zapojím za sebou, magneto začne pracovat v režimu 12 V a můžeme používat cívku i na 12 V. Pokud světelnou cívku chceme používat i pro světlo, je třeba do okruhu mezi cívky vřadit zase přepínač ( viz. oddíl ? 1- E.) Tím pádem dostáváme jednu polohu pro start ( posílení jiskry ), po přepnutí do druhé polohy motor klape a svítí světlo a motor pracuje jako před úpravou. O použití světla a případně o úpravě k dobíjení akumulátoru snad příště.?? A přece se točí a bude točit ! zdraví S.J.
solny.josef@seznam.cz


Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen.

Počet témat: 46 • Počet příspěvků: 169 • Počet registrovaných uživatelů: