Motorobot PF 62 - diskusní fórum

Index fóra » Připomínky » kolonku pro pana Solného


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /3w/wz.cz/p/pf62/forum/db_layer.php on line 31

Odesláno: 18.12.2008 [20:47]

Předkládám tímto kutilům další variantu technického provedení dávkovače pro sázení brambor s využitím PF, jak jsem slíbil. Tentokrát pomocí ROZETY ? dávkovacího kotouče, jehož funkce byla odzkoušena v praxi.!! Záměrně nepopisuji pohon postupně uveřejněných způsobů dávkování, protože toto hodlám popsat včetně vyhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých způsobů včetně netradičního provedení způsobu hrobkování později. Předběžně, zatím se vždy jedná o samostatný pohon dávkovače bez závislosti na motorovém pohonu hnací jednotky. V tomto případě se jedná o rotující disk ( kovový kotouč ). Stačí použít snímatelné víko ze sudu patřičné velikosti uzavíraného patentní obručí, nanýtovat ho na vyřazený náboj spojkového kotouče kteréhokoliv automobilu ( nebo podobný náboj ) za použití hřídele (tažená kruhová ocel ) pro ložiska. Disk se otáčí soustředně kolem osy ve svislé rovině směřující ve směru jízdy. Disk tvoří zároveň jednu pohyblivou boční stěnu ( svislou ) budoucího zásobníku sadby. Proti ni je šikmá stěna zásobníku pod sypným úhlem ( skluzová ? dávkovací ). Na ostatních stěnách nezáleží. Na čelo dávkovacího kotouče jsou upevněny kapsy na průměru s ohledem odpovídajícímu sponu sázení a způsobu pohonu samotného kotouče. Jiný počet kapes, vzdálenost od sebe a roztečný průměr otáčení kapes bude specifický pro užitý způsob pohonu. Nejjednodušší pohon je 1 :1, čemuž odpovídá i nejmenší počet kapes, ale bude třeba využít většího rozměru kotouče. Na druhé straně při použití převodu, kotouč se otáčí pomaleji, kapes je možno využít ve větším počtu, budou se lépe a spolehlivěji plnit. Musí se však upravit převod pro otáčení kotouče na krok sázení sadby. Není to však žádný problém, jedná se jen o jednoduchý převod . Kapsy jsou zhotoveny ze svařovacího drátu prům. 4 mm o velikosti a tvaru použité sadby. Nesmí být přehnaně velké, aby nadbytečná hlíza sadby měla možnost opustit kapsu ještě v prostoru zásobníku !!! Přední stěna zásobníku musí končit v ose otáčení kotouče ? ve svislé rovině. V opačném případě musí mít násypka i šikmé dno spádově směrované k zadní stěně násypky ? do místa plnění kotouče. SAMOTNÁ FUNKCE: Kotouč při otáčení nabírá do kapes sadbu, za horní úvrati vypadává z kapes do vedení ( žlábek směřující buď do novodurové trubky, flexo hadice a pod.). Vše je nasměrováno do místa sázení. Pokud vlastníte zemědělskou usedlost, tím pádem větší plochy k osázení je možné zařízení jednoduše přizpůsobit pro sázení do dvou řádků současně. Je jen zapotřebí dávkovací kotouč vybavit kapsami i na druhé straně kotouče, přidat násypku i z druhé strany a upravit směrování dávkování i na druhé straně do druhého řádku. Pokud se rozhodnete hned pro dva řádky, je možné zhotovit společný zásobník, jehož středem bude procházet otáčející se jak výše popsané upravené kolo. Kolo však v obou případech musí nabírat sadbu v zadní části násypky do kapes ve výšce min. 1 cm pod vodorovnou osou dávkovacího kola . Je to jen zase jedna z možnosti technického řešení a inspirací pro účelné využití volného času. Příště zase sázení na jiný způsob určeno jen pro pokročilejší kutily. Hodně štěstí a ať se dílo podaří. Opravdu to funguje. Zdraví S. J.

Odesláno: 11.01.2009 [17:43]

jakým způsobem vstupují kapsy do zásobníku, aby sadba nevypadávala mezi nima než vstoupí do zásobníku???

Odesláno: 15.01.2009 [10:04]


Po pravdě řečeno očekával jsem spíše dotaz jiného charakteru a to jak zabránit případnému frézování
( poškození ) sadby v zásobníku dávkovací rozetou. Stačí jen provést ze spodní strany v místě vstupu korečků zakrytování rozety v blízkosti jejího průměru a šířky korečků a je po problému. Pokud propadne sadba ( nezáleží na množství ) mezi korečky, nahromadí se zákonitě na dně jalového dna a následující koreček přebytek vytlačí zpět do zásobníku a dál jen pokračuje žádoucí náplň korečku. Jak jednoduché a bez počítače, jen za použití selského rozumu. Zdraví S. J.Odesláno: 19.01.2009 [18:34]

Vážení přátele. Ať vědomě, či náhodně zrovna čtete v kolonce věnované jen opravdovým kutilům se zaměřením na dobový stroj ? motorobot PF 62 a jeho využití v současnosti v duchu jeho tvůrců. Přestože kolonka vznikla úsměvně a z hecu jednoho z Vás, bylo by škoda ji nenaplnit užitečnými radami pro ty, kteří si hodlají něco sami udělat pro usnadnění své práce, nebo jen pro své potěšení. PRO POKEC A UKRÁCENÍ DLOUHÉ CHVÍLE je možno využít fóra starého provedení. Proto žádám všechny zúčastněné v této kolonce o pochopení, pokud se někdy vyjádřím k některým věcem kriticky a otevřeně. Věřte, že smyslem bude vždy jen najit a doporučit ještě lepší řešení než bude zrovna prezentováno některým z vás. Měl by zde zdomácnět názor, že z CHYB JINÝCH bychom se měli vždy poučit, ne je bezhlavě kopírovat a tím si navzájem pomáhat. Teorie je jedna věc, a praxe druhá, která může někdy vypadat jinak. V žádném případě bych nechtěl zpochybnit, znevážit, či nějak bagatelizovat snažení jiných. Proto pokud mi časové možnosti a zdraví dovolí, pokusím se postupně nabídnout zdatnějším kutilům k samorealizaci některé na fóru požadované a dosud bez ohlasu přetrvávající témata ( na př. shrabovačka a obracečka sena dříve tažena koněm, vyorávání brambor t. zv. čertem, sněhová fréza na PF ce a podobně ) už jen proto, že všeho toho jsem pamětník. Vím o čem je řeč, což každý neměl to štěstí si osobně osahat. Vždyť o motoru a převodovce PF už jsme si řekli všechno a omílat to pořád dokola by unavilo i osla. To vše by uveřejnil na druhé odnoži této kolonky, která by celá byla věnována jen pro dovybavení PF ky nářadím, ve smyslu jak to očekáváme od nové struktury fóra všechno pohromadě. Za pochopení i v případě nezdaru účelu předem děkuji. Ať se všem daří . Přeje S. J.

Odesláno: 23.01.2009 [22:18]

Ještě k nápadům z domácí dílny pana Václava Čermáka , které jste si mohli všichni prohlédnout stejně jako já, takže každý dobře ví, o čem je řeč. Nejdříve bych chtěl potenciální zájemce upozornit na několik důležitých faktů k jeho sázeči brambor. Pokud budete korečky sami vyrábět, věnujte jim zvýšenou pozornost. NESMÍ VZNIKNOUT NA HORNÍM OKRAJI KOREČKU OSTRÁ HRANA. Jinak vyrobíte pásovou pilu ( nebo ŠKRABKU ) na brambory, zvláště při jeho předvedeném provedení zásobníku. Proto při každé příležitosti zdůrazňuji zhotovení nižší a širší násypky o stejném obsahu se dnem jen s minimálním potřebným sypným úhlem. To proto, aby veškerá váha sadby plného zásobníku se přenesla mimo korečky a nedocházelo tak k velkým tlakům na korečky a tím poškozování sadby. Jistě si každý představí, že čím je vyšší výška sadby v zásobníku, tím větší odpor musí korečky překonat při prohrýzávání sadbou.Tuto sílu musí zdolat i hnací kolo, jinak začne prohrabovat. Navíc jsem doporučoval vedení řetězu hned po stěně zásobníku, což v jeho případě má zbytečně velkou mezeru dávající zbytečně příčinu ke příčení sadby v této mezeře. Dále jsem doporučoval v horní úvratí korečků horní řetězové kolo větší, než spodní, aby bylo možno lépe vybočit s řetězem mimo sázecí skluz po opuštění hlízy z korečků, aby ani tam už nedocházelo zbytečně k boxování sadby s korečky a řetězem o rouru. Nenechte se zbytečně oblafnout předvedenou funkcí před kamerou, kdy byla předvedena činnost s předem vytříděnou sadbou a s poloprázdným zásobníkem. Věřte mi, že při plném zásobníku bude výsledek zaručeně jiný ! ! Pokud přesto dáte přednost plnému a vysokému zásobníku, doporučuji korečky v prostoru zásobníku zakrýt krytem ( tunelem ) začínajícím ve výšce nejméně jedné rozteče korečků na řetězu. Dále v jeho případě postrádám možnost kopírování terénu sadbovače v přímém směru ve směru pojezdu. Je možnost výkyvu jen v příčném směru. Každý, i největší laik mi dá za pravdu, že při třech pevných bodech v přímce ( pevná hrobkovací radlice, náprava, přední pevná radlice ) mi nikdy nezkopíruje terén. Pokud budu tlačit zadní hrobkovací radlice do země, zákonitě se mi bude nadzvedávat předek s rýhovací radlicí včetně hnacích kol, COŽ NENÍ ŽÁDOUCÍ ! ! V takovém případě ( při třech bodech v přímce musí být alespoň jeden z nich pohyblivý). Já uvádím souběžně dva pružné body v přímém směru. ( přední radlička spolu s dávkovačem na teleskopickém nosníku a dále také kyvné hrobkovací kotouče. O materiálu na výrobu násypky se vyjádřil už i sám autor a s jeho názorem plně souhlasím ( bylo by to cenově výhodnější, váhově lehčí, navíc by se vyhnul svařování, které mu očividně dělalo největší problém ). Tak by vše udělal já. Je to jen můj osobní názor a nemusí to být dogma ! ! Vy se rozhodněte dle svého vkusu a vlastní úvahy. Příště postřikovač na brambory také z předlohy dílny p. Čermáka jen s aplikací na PF, na kterém je také leccos ke zlepšení. Zdraví S. J.

Odesláno: 31.01.2009 [23:43]


Naklepávač kos z dílny pana Čermáka, přesto že žijeme v době motorových kos a sekaček, ale na bramborovou nať se kosa bude hodit.
Pokud autor zlepšováku sledoval, aby nemusel ručně bušit kladívkem do kovadlinky, tak se mu to určitě povedlo. Pokud sledoval lepší naklepávání kosy, zvláště těch současně provedených, tak mohu zodpovědně prohlásit, že sáhl vedle! ! Celé zařízení bude funkční . Pokud pan Čermák v mládí kosu
naklepával ručně, ( což předpokládám ) a ví jak na to, kosu udrží ve správné poloze, přesto s obtížemi ji naklepe ( ale JEN ON a DOMA !! ). Pro kameru se dá udělat nemožné Jeho vnuk, žijící v idei a kontextu dnešní doby, který tomu všemu dává jen zištně osvětu to nedokáže NIKDY!. S takto naklepanou kosou se umlátí k smrti. Vynález totiž bude fungovat jen jako rozklepávač a ne jako naklepávač a to je velký rozdíl.To ještě za předpokladu, že zařízení nevyužívá klasickou vačku, ale speciálně upravenou, což z obrázku není patrné a nic tomu ani nenasvědčuje. Jedině, kdyby po určitých úpravách kladívka použil místo kovadlinky podobný přípravek, jaký jsem zdědil po otci , který se používal při klepání kosy při kosení přímo v terénu.. Měl vymezené vedení pro kosu s výměnným dorazem pro šířku KLEPANÉHO OSTŘÍ, ( což bývá 1 mm, max . 2 mm ), takže kosu naklepal každý nešika i se zavázanýma očima. Tohoto nelze zaručit na uvedeném zařízení. Pokud někdo bude dobrý, je schopný se udržet v míře do 5 mm, což je už velmi hodně, pak už dojde k rozklepání, a ne k naklepání. Rozklepané ostří je velmi tenké, při kosení tvrdší trávy se hned ohýbá a neseče. Stejně bych rád věděl, zda někdo ještě v současné době dnešní generace za použití motorových sekaček ještě ovládá zásady pro seřízení úhlu po nasazení na kosisko pro RUČNÍ kosení trávy, nebo obilí. Pokud ne, tak ať zrovna používá mačetu, protože dopadne jako ve filmu nazvaném ranč U Zelené sedmy, kdy sekl poprvé a naposled. Tak zkoušejte, ať sami poznáte, co to s vámi udělá a kdo měl pravdu. Jinak doporučuji zařízení upravit na řezání čehokoliv přímočarou pilkou, ale bohužel bez předkmitu. Zdraví S. J.

Odesláno: 22.05.2009 [19:07]


Vážení PF- káři, nebo kteří se na ně ?jen hrajete ? ! !
O využití původní originální barvy jste se už doufám dočetli . Jakou však pruhovanou příšeru, nebo pojízdnou vzorkovnici všeobecně nabízených barev ze svého stroje uděláte, záleží jen na vašem osobním vkusu ( viz. hlavně první stránky fotogalerie tohoto fóra ), což s dobovým pojetím času nemá nic společného. To nemluvím o nepořádku kolem, který bývá často součástí prezentace tohoto stroje. To aspoň lec-cos některým napoví při jeho koupí, v jakém stavu stroj se asi nachází a jak se s ním zacházelo, ( podle hesla ? jaký pán, takový krám ). I to je však k něčemu dobré ! ! ! Potom při případném špatném zpracování fotografie z mobilu často člověk ani nepozná, co se to tu nabízí a oč se vlastně jedná . Pro příklady taky nemusím chodit daleko. Pravým opakem je ZDAŘILÁ fotografická prezentace p. V. Veleka na www.www.pf62.wbs.cz, jak co do provedení fotografie PF, tak v řemeslném provedení ( vyšperkování ) i s ohledem na prostředí, ve kterém se předvádí v sekci části motorobotu. Dobrá rozlišitelnost, kde je jasné oč jde mne přiměla k takové to úvaze, protože pro samotné komerční zaměření se zde zapomnělo ( a to je účel mého ?VAROVÁNÍ ? ) na samotnou a celkovou bezpečnost při provozování. Jistě si mnozí vzpomínáte na často omílané téma na fóru o letošní zimě, kdy PF- ka byla převážně využívaná v lese při svozu dřeva na otop, kdy se mnozí předváděli, kolik ten jejich stroj uveze. Bohužel si asi nikdo neuvědomoval , že kolik uveze, tolik musí také zákonitě kdykoliv BEZPEČNĚ UBRZDIT i s kopce ! ! ! O nebezpečné dvojité montáži hnacích kol s ohledem na řízení v lesním prostředí jsem se už také zmiňoval. Proto se chci znovu zmínit o tom, co se skutečně stalo, skoro na STEJNÉM PRINCIPU při jízdě s nákladem s kopce jen v důsledku ŠPATNÉHO provedení brzd stejně tak, jak je dobře vidět ve výše zmiňované fotografické prezentaci p. Veleka na www.www.pf62.wbs.cz v sekci FOTOGRAFIE ? části motorobotu pod názvem VEDENÍ LANKA RUČNÍ BRZDY.. V souvislostí se smrtelnou nehodou soudní znalec uvedl jako hlavní příčinu nehody takové to provedení ruční mechanické brzdy jak patrno z předkládané fotografie ( ? slabá účinnost ). Taktéž takto špatně to bylo provedeno i u vleku. Zda řidič sjížděl bez zařazení rychlostního stupně, nebo během jízdy vyskočila se už prokázat nepodařilo ? řidič nepřežil ! ! §. Na fotografii je jasně vidět pevné přemostění tažných lan směřujících k čelistem brzd pevnou svorkou hned za kladkou brzdící páky. Kladka má za úkol rozdělit tažnou sílu na obě čelisti obou kol STEJNOMĚRNĚ, a tak eliminovat případné nestejnoměrné opotřebení čelistí a bubnu kol a tak zabránit k jednostranné ? blokaci ? kola a vzniku potíži při řízení. Tímto zmiňovaným přemostěním je činnost kladky vyřazená z činnosti a může brzdit jen jedná strana. Tak se stalo i v našem případě, shodou okolností i tak u upraveného vleku a tak došlo k nedostatečné účinnosti brzd k poměru převáženého nákladu. Zákon schválnosti zapracoval. Krátce před nehodou bylo vyměněno brzdové obložení jen na jedné straně v dílně opraváře, který toto přemostění podcenil. To však bylo i pro něj osudné. Byl také odsouzen pro nedbalost a obecné ohrožení s následkem smrti včetně odebrání oprávnění k provozování své živnosti. Je pravdou, že takovým ? to způsobem lze rychle a pohodlně zkrátit obě lana, ? tím vymezit vůli v čelistech, ale za jakou cenu ? ? ! Perfektně to měla vyřešené stará Škodovka u ruční brzdy, která měla kromě hrubě nastavitelné polohy kladky kříž s kloubně stavitelnými rameny kolem čepu pro obě strany s možností seřízení každé strany zvlášť i pomocí stavitelných matic bovdenu. Proto se sami zamyslete, jak a s čím jezdíte, protože se vše může projevit až po několikaletém provozování, až dojde k nestejnoměrnému opotřebení čelistí, případě jejich výměně pro zarezivění. Nechci nic a nikomu vnucovat. Je to jen můj osobní názor stvrzený skutečnou událostí a stvrzeno soudním znalcem z oboru z důvodu porušení tech. norem o brzdách !!. Pane Velek. Omlouvám se Vám, protože i mistr tesař se někdy utne. Tak se asi stalo bohužel i Vám. Vůbec nic proti Vám nemám, oceňuji Vaši snahu za dobrou věc, ale ztráta života, nebo zdraví stojí za to o tom se zmínit. Pokud máte k tématu pochybnosti, obraťte se na odborníky přímo ve Vašem kraji, kteří se výrobou různých vleků a brzdami na nich zabývají a určitě budou ochotni vysvětlit, o jaké porušení normy takovým - to provedením dochází. Bylo to jen moje nahodilé a letmé nahlédnutí do Vaší prezentace. Ostatní snad ( až bude více času ) asi bude v pořádku, protože se jedná jen o shrnutí a dávno již prodiskutovaných záležitosti ( včetně připomínek i stupidních výlevů ), vyplývajících z moudrosti našich předků ( a opravdu nebyli hloupí ). Proto, pokud chce někdo něco vylepšit , jako Vy, pak ne za cenu ohrožení ! ! ! SEČTENO A PODTRŽENO : Kladka u kořene stavitelných klečí za ruční brzdnou pákou musí být volná, volně se otáčející na svém čepu ( ani zarezivělá ). NIKDY bych z bezpečnostních důvodů NEPOUŽIL Váš ? ? způsob ? , který je obrazem š k o l a c k é chyby, přibližující se až k definici technického nesmyslu. Místo přemostění bych řešil stavitelný způsob kladky ve směru jízdy ( pomocí více otvorů v řadě za sebou ve směru jízdy) i za cenu prodloužení vidlice pro kladku !!! Jedno z ok k pákám na čelisti bych ponechal stavitelné ( běžná lanová svěrka ). Tato kombinace obou způsobů mi zaručí hrubé i jemné seřízení bez poškozování lana, kladka bude plnit svou důležitou funkci v rovnoměrném přenosu sil vynaloženou brzdovou pákou za současného perfektního vedení obou lan ve vidlici a zabrání také k přelomení lan ( což je také velmi důležité ! ! Tentýž způsob provedení bych volil i u přívěsu a je jedno, zda se jedná o ruční, či nožní brzdu. Takto se to v praxi běžně a úspěšně dělá roky i u velkých vleků i návěsů. Proto je lépe se zaměřit na bezpečný provoz, než na ? vizuální a generální opravy jen štětcem " - !!
Bezporuchový provoz a šťastný návrat domů všem přeje J. S.

Nový příspěvek do tohoto tématu

[.bold.]tučné[./bold.]  [.italic.]kurzíva[./italic.]

Počet témat: 46 • Počet příspěvků: 169 • Počet registrovaných uživatelů: