Motorobot PF 62 - diskusní fórum

Index fóra » Řešení problémů » Kontakty přerušovače v zapalování od A - Z.


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /3w/wz.cz/p/pf62/forum/db_layer.php on line 31

Odesláno: 02.03.2010 [15:30]

- 2, 1 - Kontakty přerušovače v zapalování od A ? Z VŠEOBECNĚ : Přerušovač se skládá z páru kontaktů . Jeden pevný a druhý pohyblivý. Pevný kontakt se nazývá kovadlinka a pohyblivému říkáme kladívko. Jsou upevněné na základové desce přerušovače, vždy jeden z nich nevodivě na kostru ( základovou deskou ). O který se zrovna jedná, záleželo jen od daného výrobce ( podrobněji viz odst 2,2 ). Pohyblivý kontakt zvaný kladívko ( raménko ) za provozu zvedané vačkou na klikové hřídeli se rozepíná, a tím přerušuje primární proud pro indukci sekundárního proudu v indukční ( zapalovací ) cívce. Tyto kontakty po seřízení zapalování určují skutečný moment přeskoku jiskry ve válci motoru. Zároveň svou činností jsou příčinou přeměny stejnosměrného proudu na střídavý v případě použití bateriového zapalování. To se stále opakuje při každé otáčce motoru. Protože každý motor pracuje v rozsahu nízkých i vysokých otáček, mají kontakty velmi krátkou dobu k návratu vždy do pracovní polohy, aby splnily svůj úkol. Dlouhodobými zkouškami byla stanovená vzdálenost definitivního nastavení kontaktů všech spalovacích motorů na 0, 4 mm ( platí i pro veškeré série PF ).Třeba si ujasnit základní pojmy, ve kterých mnozí z vás mnohdy chybují ( jednoduché, ale velmi důležité ). Po dobu sepnutí kontaktů se indukční cívka průběžně nabíjí, maximum nabití nastává v momentě přerušení kontaktů, což je okamžik přeskoku jiskry ve válci. Pokud někdo tento okamžik seřizuje pomocí jednoduchého zapojení obvodu ( žárovka a baterie ), je to okamžik, kdy stále svítící žárovka ZHASNE až v důsledku rozpojení kontaktů, a ne jak někteří v minulosti vedli opačnou debatu a nikomu to nevadilo. Přestože je dána doporučená vzdálenost mezi kontakty ( 0,4 mm ), dochází mezi nimi ke značnému a nežádoucímu jiskření ke škodě kvality jiskry, nehledě ke značnému opotřebení ( opalování ) kontaktů. Každá taková jiskra je vodivá a nedošlo by k zaručenému přerušení obvodu napětí ve stanovený okamžik. Proto je vždy v zapojení jeden z kontaktů přemostěn kondenzátorem o kapacitě asi 0,23- 25 ?F ( u magneta ), u akumulátorového zapalování asi 0,25 - 0,27 ?F ve funkci ořezávače jiskření, ( požírače zbytkového napětí cívky ) a nakonec i samotného rušení. Protože jiskření mezi kontakty působí stejně, jako elektrický oblouk při svařování ( jednou tam a zase zpět), dochází kromě tepelných a chemických reakcí - hlavně k nežádoucímu opalování kontaktů. Na pevném kontaktu k nárůstu vrstvy ( smrklu ), na druhém k vypálení ( prohlubni ). Tím se průběžně mění vzdálenost nastavení kontaktů, mnohdy až na nulovou hodnotu a motor vysadí. Protože samotné plošky kontaktů jsou vyrobeny ze speciálního kovu - povrchově upraveného ( kaleno ) a plní nenápadnou, ale důležitou úlohu na motoru, varuji před bezmyšlenkovitou úpravou ( zbrklým pilováním, broušením a pod. ) tak úsměvně propagovaným na tomto fóru . Pokud se nechtíc při opravě dostanete pod tuto upravenou vrstvu, můžete je rovnou zahodit, nebo je někomu takto nezkušenému nabídnout pomocí inzerátu, jak se to ve většině stává. Proto se někdy někteří z vás mohou setkat u nových kontaktů s tím, že uprostřed styčných ploch kontaktů se nacházejí průběžné otvory ( v místě prohlubně po vypálení ). Je to finta výrobce zvláště pro rychlootáčivé motory. Protože oprava, úprava, popřípadě i záměna za podobné, z čeho a jak může být tématem dalšího pokračování . Tak příště.?? Navíc pamatujte: každý a vše ( i kontakty jsou nahraditelné ). Se sloganem - A přece se točí a točit bude ! § . zdraví S.J. solny.josef@seznam.cz

Odesláno: 03.04.2010 [17:47]


- 2,2 -


Kontakty přerušovače - NÁHRADA.


Často se mnozí z vás ptali : ? kde sehnat, popřípadě jak opravit, nebo jak a z čeho nahradit už neopravitelné kontakty přerušovače. Trochu teorie, bez které není ani praxe ! ! Pro bezchybnou činnost kontakty musí být perfektně ČISTÉ, MUSÍ VŽDY DOSEDAT SVOU CELOU STYČNOU PLOCHOU NA SEBE. Z toho plyne, že styčné plochy musí být zbavené všech nápeků ( smrklů na obou kontaktech ). Nesmí pracovat ve vzájemně k sobě boční přesazené poloze. Toho docílíme buď podložením kývavého kloubu podložkou na kývavé části pohyblivého raménka, popřípadě podložíme držák pevného kontaktu přerušovače, nebo celkovým vzájemným přihnutím obou kontaktů vůči sobě.

Pokud jsme donuceni k výměně kontaktů a nemáme k dispozici originální sadu k PF, věnujte svou pozornost tomuto návrhu a k němu už odzkoušeným zásadám. Toto pojednání se setká s úspěchem jen za předpokladu, že použijete k výměně současně obou kontaktů se stávající základovou deskou, na které byly před tím ustavené. Vyhnete se tímto pozdějšímu pracnému dopasovávání kontaktů vůči sobě a řešení ukotvení kontaktů .
Pro níže popsanou úpravu se z rozměrových důvodů nejlépe hodí: kompletní sada včetně kondensátorů pro rozdělovače staré Š 1000 MB (1 100 MB ?.) !! + ostatní Škodovky ( Š 100, 110, 120 , 130 .. apod. ). Tyto už měly t. zv. ? velké rozdělovače, tudíž už kontakty nabyly větších rozměrů. Kondensátor pro rozdělovač zůstal stejný. Všechny tyto doporučené rozdělovače pracovaly s podtlakovou regulací předstihu, t. znamená, že celá základová deska s přerušovačem se volně natáčela v závislosti na otáčkách motoru. Proto pro snadnější úpravu pro PF bych použil kompletní pajšel jednoho z takto uvedených rozdělovačů a jen vhodně bych upravil budoucí protikus na PF. Střed stávající základové desky kontaktů zapalování PF bych vysoustružil ( se zámkem dle rozměru nosné desky kontaktů ? ŠKODOVEK ? z důvodů lepšího seřizování předstihu. Upevnění této desky možno řešit stejně jako je v originálu PF ( 3 šroubky v kruhových drážkách ). Pokud se rozhodneme vyrobit celou novou desku, zaděláme si na další ZBYTEČNÝ PROBLÉM = USTAVOVÁNÍ INDUKČNÍ CÍVKY vůči rotujícím magnetům v zapalování, což vidím jako nejvíce ohrožený problém ke zdaru celé úpravy. Celá tato úprava by neměla být problémem pro trochu šikovného kutila. Stejně takto provedená úprava se provede, použijeme ? li základové desky zapalování z kterékoliv motocyklové řady JAWA ( 50, 100, 150, 175, 250 , 35O ?), Popřípadě z Trabanta, Ifa apod. Navíc je tu velká výhoda, že se tu jedná o dvouválce ( včetně JAWA 350 ), proto z hlediska budoucích ND získáme vždy všechno 2 x včetně kondensátorů. Zde předkládám znovu důkaz, že každý a vše je nahraditelné. Záleží jen na každém z nás , zda zapojíme jen selský rozum a české ručičky, nebo dáme přednost zdlouhavému shánění z domácího pohodlí počítače. Příště u jejich propojení na indukční cívku, protože nebude shodné s tradičním propojením PF 62 !!! Hodně kutilských úspěchů přeje se sloganem : - a přece se točí a znovu točit bude ! S.J.
solny.josef@seznam.cz


Odesláno: 18.04.2010 [11:07]


- 2,3 -


Jak jsem už předeslal v předchozím pojednání, definitivní propojení elektrických kábliků po použité úpravě se zákonitě nebude shodovat s originálním propojením magnetoelektrického zapalování Vaší PF ? 61, 62, i pokud se použije úplná základová deska s kontakty a kondensátorem z jiných výše uváděných motorů ? ( případně i několika - válcových ) ? včetně čtyřtaktů s rozdělovačem ( POZDĚJI vyráběných ). Je úplně jedno, zda se jedná o bateriové, či magnetoelektrickécké zapalování, ale jen za podmínky, že musí být ze ZAPALOVÁNÍ S PŘERUŠOVAČEM ! ! !

Zatím co u originálního propojení PF ? ky je : pevný kontakt ( kovadlinka ) pevně a vodivě propojený s kostrou zapalování ( bez izolační podložky ) a napojený na kondensátor, tak v případě popsané úpravy bude tomu přesně NAOPAK ! ! Taktéž opačně bude ustavení pohyblivého raménka přerušovače (na odizolované podložce ) a kondensátor potom bude napojený na kontakt pohyblivého raménka. Co se týká samotného kondensátoru - je to v podstatě jedno, MOTOR BUDE FUNKČNÍ V OBOU PŘÍPADECH NAPOJENÍ. Vzhledem k tomu, že se v praxi prokázalo jiskření mezi kontakty ve směru od pevného kontaktu směrem na pohyblivý ( jako u svařování el. obloukem ), zavedli výrobci čerstvější generace po zkouškách ve snaze co nejvíce prodloužit životnost kontaktů zapojením kondensátorů na kontakt pohyblivého raménka, což se využívá dodnes a je výhodnější i s ohledem na spolehlivost v provozování.
Jak je zřejmé, není to tak složité, jen je třeba trochu odvahy a kutilského snažení.
Hodně kutilských úspěchů přeje se sloganem : - a přece se točí a znovu točit bude ! S.J.
solny.josef@seznam.czPro psaní příspěvků musíte být přihlášen.

Počet témat: 46 • Počet příspěvků: 169 • Počet registrovaných uživatelů: