Motorobot PF 62 - diskusní fórum

Index fóra » Jen tak » Provoz po veřejné komunikaci


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /3w/wz.cz/p/pf62/forum/db_layer.php on line 31

Odesláno: 12.08.2009 [12:09]

Dobrý den, rád bych se zeptal jak je to s provozem po silnici třetí třídy. V originál návodu je napsáno, že se to smí, ale od té doby už uplynulo hodě času. S tím souvisí i poviné ručení a osvětlění. Jezdím cca 2km do lesa pro dříví. Děkuji za vaše zkušenosti

Odesláno: 13.08.2009 [08:20]

Toto je reakce na následující příspěvek:

Dobrý den, rád bych se zeptal jak je to s provozem po silnici třetí třídy. V originál návodu je napsáno, že se to smí, ale od té doby už uplynulo hodě času. S tím souvisí i poviné ručení a osvětlění. Jezdím cca 2km do lesa pro dříví. Děkuji za vaše zkušenosti

Na serveru zahrada.cz jsem nalezl toto fórum:
http://www.zahrada.cz/forum/mala-mechan... />
ze kterého vyplývá, že na silnici můžete i bez SPZ, buhužel se tam nepíše nic o poviném ručení a svícení... takže dvě otázky ze tří zůstávají...Text příspěvku:
III) Zvláštní vozidla
Zvláštní vozidla se rozdělují na tyto následující druhy (§ 3 zákona č. 56/2001 Sb ve znění pozdějších změn a doplňků):
a) zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla (přípojnými vozidly traktorů se rozumí traktorové přívěsy a návěsy kategorie OT),
b) pracovní stroje samojízdné,
c) pracovní stroje přípojné,
d) nemotorové pracovní stroje nebo nemotorová vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdoucí osobou,
e) vozíky pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka nebo délka přesahuje jeden metr, jejich konstrukční rychlost převyšuje 6 km.h-1 nebo jejich maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg.

Z výše uvedených základních druhů zvláštních vozidel podléhají schvalování technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích vozidla uvedená pod písmeny a), b), c) a e). To znamená, že provoz těchto vozidel bez dokladů, které dokládají schválení vozidla k provozu na pozemních komunikacích (tj. technický průkaz, nebo technické osvědčení, resp. OTP, nebo ORV, nebo výpis technického osvědčení), obecně není povolen. Pro umožnění provozu neschválených samojízdných pracovních strojů nebo samojízdných pracovních strojů, které nemají z různých důvodů příslušné doklady, lze využít ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. ve znění zákona č. 256/2002 Sb., které umožňuje výjimečné užití místní komunikace a silnice těmito vozidly v rámci tzv. zvláštního užívání komunikace, které povoluje příslušný silniční správní úřad.
Povinné registraci podléhají zvláštní vozidla uvedená pod písmeny a) a b). Pro traktory a jejich přípojná vozidla se tím prakticky po účinnosti zákona č. 56/2001 Sb. nic nezměnilo. Pokud se jedná o samojízdné pracovní stroje lze ve stručnosti říci, že samojízdné pracovní stroje uváděné do provozu po účinnosti zákona č. 56/2001 Sb. (od 1.7.2001) podléhají povinnosti registrace, zatímco stroje uvedené do provozu před účinností zákona této povinnosti na základě zákona č. 193/2003 Sb. nepodléhají, ale mohou být zaregistrovány na žádost vlastníka. Registrovat lze pouze schválené vozidlo, ke kterému existuje doklad o schválení.
Pracovní stroje přípojné nikdy nepodléhaly povinnosti registrace a nepodléhají ani podle zákona č. 56/2001 Sb., avšak podle zákona č. 193/2003 Sb. lze pracovní stroj přípojný, který je účelově a technicky určen pro práce v zemědělství, registrovat na žádost vlastníka. Registrovat lze pouze schválené vozidlo, ke kterému existuje doklad o schválení.
Pozn.: Jednonápravové traktory s přívěsem (dříve nazývané malotraktory, frézy apod.) s celkovou šířkou do 1,6 m, celkovou délkou soupravy do 4,0 m a nejvyšší povolenou hmotností do 1,5 t rovněž nepodléhají povinnosti registrace. Musí být však schváleny k provozu na pozemních komunikacích.

Pravidelným technickým prohlídkám ve stanicích technické kontroly podléhají ze zvláštních vozidel pouze traktory a jejich přípojná vozidla, a to ve lhůtách 4 ? 4 roky.

IV) Náhradní doklady a dodatečné schválení technické způsobilosti
K dříve schváleným (ale neregistrovaným) vozidlům lze v případě ztráty dokladů (jedná se o technické osvědčení) vystavit náhradní doklady. Náhradní doklad může vystavit firma (výrobce, dovozce), která vystavila původní doklad, nebo v případě, že firma již neexistuje, či není schopna dohledat podklady o vystavení původního dokladu, úřad obce s rozšířenou působností. Úřad může vystavit náhradní doklad pouze v případě, že má jistotu o tom, že vozidlo skutečně bylo schváleno k provozu na pozemních komunikacích (např. nalezne konkrétní typ ve své databázi schválených vozidel, nebo žadatel doloží schválení kopií základního technického popisu apod.). Problémem zůstává vydávání náhradních dokladů k vozidlům vyrobeným a schváleným na Slovensku do r. 1992, protože dokumentace o schválení zůstala po rozdělení republiky na Slovensku.
Ke schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel do 30.06.2001 připomínáme, že se tato vozidla schvalují dle podmínek platných před účinností zákona č. 56/2001 Sb. Dodatečně schválit technickou způsobilost dříve jednotlivě dovezeného vozidla lze, avšak pouze v případě, že takové vozidlo plní podmínky stanovené pro individuální dovoz vozidel a vlastník vozidla je schopen doložit předepsané doklady (§ 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb.), zejména je to doklad o schválení ze země původu.
Dodatečně schválit technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného vozidla je možné za předpokladu, že toto vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb., tzn. současné technické požadavky (bez ohledu na datum výroby).


Ing. Josef Pokorný
ředitel odboru schvalování vozidel a předpisů

Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen.

Počet témat: 46 • Počet příspěvků: 169 • Počet registrovaných uživatelů: