Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /3w/wz.cz/p/pf62/forum/index.php on line 139

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /3w/wz.cz/p/pf62/forum/index.php on line 140

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /3w/wz.cz/p/pf62/forum/db_layer.php on line 31

Notice: Undefined index: user_id in /3w/wz.cz/p/pf62/forum/index.php on line 259
Index fóra
Motorobot PF 62 - diskusní fórum

Index fóra


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /3w/wz.cz/p/pf62/forum/db_layer.php on line 31

Odesláno: 02.12.2008 [05:57]

Příspěvek p.Hradeckého:Vzkaz pro Marka k výměně gufer na klikové hřídeli motoru jeho stroje. Předesílám, že to chce trochu zručnosti, trpělivosti a technického nadání, jinak se do toho pustit pouze s někým, kdo tento dar vlastní, protože podle Vašeho dotazu automechanikem nejste. Je také dobře předem odzkošet a vyloučit všechny příčiny jevu tzv "střílení do karburátoru" (dobrá svíčka, nastavení předstihu zapalování včetně maximálního odtrhu pohyblivého kontaktu v HÚ pístu a v neposlední řadě i dobrého kondensátoru, který má na tento jev také svůj vliv). Potom teprve začít: 1)odpojit karburátor od přívodu benzinu a vyšroubovat škrtící pístek z jeho těla (zůstane viset i s krycí matkou a jehlou na bovdenu) 2)odmontovat přední litinovou masku motoru, sundat kryt chladícího ventilátoru se startovací řemenicí (je to jeden celek). 3)Ze středu turbínky sundat čtyřmi šroubky na ní držící startovací segment, pod kterým je ukryta centrální matka se zajišťovací podložkou 4) Odjistit matici a zablohováním tělesa rotoru chladící turbínky (prostrčením vhodného trnu hotvorem v hliníkové skříni mezi její lopatky) povolit a sundat pomocí nástrčkového klíče matici a podložku. 5)Sundat rotor turbínky z kužele klikové hřídele (postavením dvou otvorů se závitem M10 vodorovně a do nich našroubovaých a s citem střídavě utahovaných delších šroubů, až rotor s magnety sleze). V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESRÁŽET POMOCÍ KLADIVA! hrozí poškození klikové hřídele. Pozor také na vyjmutí aretačního klínku rotoru. POZOR na necitlivou demontáží možné poškození cívky zapalovacího proudu a pohyblivých kontaktů, nebo kondensátoru. 6)Sundat třemi šrouby chycenou destičku zapalování, s odšroubováním zkratovacího kablíku pro STOP 7)odšroubovat samotný motor od koše převodovky(celkem asi 8 matic na jeho svornících) 8)Vymontovat přítlačný talíř ze spojkovou lamelou z těla setrvačníku 9)Odmontovat setrvačník od tělesa klikové hřídele (předem odjistit zajištění šroubů) 10)Povolit a opatrně stáhnout vertikálním pohybem těleso válce z pístu 11)povolit šrouby spojení půlek klikové skříně (karteru) a tzv motor rozpůlit 12)Vyklepnout z vnější strany staré symerinky (směrem dovnitř karteru) 13)Po důkladném vymytí karterů od karbonu a jiných nánosů v jejich protorách, naklepnout nová gufera do otvorů a to tak, aby jejich břit s pružinkou směřoval proti tlaku v klikové skříni (jejich rovná plocha je opřena o stěnu usazení každé jedné poloviny skříně) 14)Opačným postupem (odzadu "návodu" rozložení) sesazovat postupně celý motor Všechny jeho styčné plochy skříně i válce musí být dokonale čisté a utěsněny (papírová těsnění, nebo silikon odolávající vyšším teplotám) Pozor na bezchybné a postupné usazovéní tělesa válce na píst přes pístní kroužky a jejich zapadnutí do zámku pístu (kroužky jsou v místě svojí mezery pootočeny, aby mezera netvořila přímku) Vše musí jít složit lehce a bez násilí před pomáznutím stěny pístu olejem Řádně a pokud možno stejným momentem dotánout a zajistit šrouby spojení setrvačníku spojky na klice, stejně tak i přítlačného talíře po předcházejícím usazení spojkové lamely, jejíž delší část drážkového středu musí směřovat k axiálnímu spojkovému ložisku "Packy" mechanismu vypínání spojky musí být v rovině a na nich správně stranově nasazen a pružinkami zajištěn opěrný kroužek dosedací plošky na spojkové ložisko Je dobré toto ložisko zkotrolovat popřípadě vyměnit opotřebený grafitový kroužek (lze ho nahradit po menší úpavě jeho výšky a uchycení celým kroužkem vypínání spoky automobilu trabant) Je dobré lehce pomáznout i celý pohyblivý mechanismus spojky, včetně drážkové hřídele Lamela spojky musí zůstat suchá a odmaštěná a její obložení by mělo mít nad přídržnými nýty výšku alespoň 2mm Motor opětovně po nasazení na koš spojky přišroubovat a postupně osadit patřičnými komponenty (zapalování včetně kondensátoru a jeho nastavení, kablík ke stoptačítku, řádné a vodivé spojení cívky proudu s vysokonapěťovým kabelem včetně dobré "botky" jeho spojení se zapalovací svíčkou. Před nasazením rotoru na kliku, musí být vložen opětovně aretační klínek! Nastavení motoru je níže popsáno ve stati z 15. 8. tohoto měsíce. Potom už jen nasadit na kužel klikové hřídele rotor turbínky (magneto), řádně dotáhou a zajistit centální matici, přes kterou přijde zpět namontovat zubatý startovací segment Nakonec se namontuje kryt ventilátoru se startovací řemenicí. Po odskoušení jiskry zapalovací cívky a jejího zašrobování do hlavy motoru, sesazení škrtící klapky karburátoru a jeho připojení k nádži Vám přeji Dobrý start! Dále už jen namotovat masku a vyjet.

Reakce na tento příspěvek

Počet témat: 46 • Počet příspěvků: 169 • Počet registrovaných uživatelů: